skip to content
 
 
 

Slovenski poslanci EP (2009-2014)

Na teh straneh vam predstavljamo vseh sedem slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. Tukaj lahko najdete njihove življenjepise, naslove, elektronske naslove, delovne odbore ter politične stranke, katerim pripadajo.

 .
 

Tanja FAJON (S&D/SD)

mag. Tanja FAJON (S&D/SD)
mag. Tanja FAJON (S&D/SD)

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

 

Članica:

LIBE - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
CRIM - Posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja
D-US - Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

 

Nadomestna članica:

AFET - Odbor za zunanje zadeve
DSEE - Delegacija za odnose z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro in Kosovom

 

E-pošta:

tanja.fajon@europarl.europa.eu
pisarna@tanja-fajon.eu

 

Na spletu:

www.tanja-fajon.si
www.facebook.com/tanja.fajon (stran)
http://twitter.com/tfajon

 

Asistenti:

Jure Tanko
Ajda Žižek
Maja Kezunovič Krašek
Milica Kotur

 

Romana JORDAN (ELS/SDS)

Dr. Romana JORDAN (ELS/SDS)
Dr. Romana JORDAN (ELS/SDS)

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke

 

Članica:

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

 

Namestnica koordinatorice:

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

 

Nadomestna članica:

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

E-pošta:  

romana.jordan@ep.europa.eu
romana.jordan-office@ep.europa.eu
info@romanajordan.si
soj@romanajordan.si

 

Spletna stran:

www.romanajordan.si
www.europarl.europa.eu/meps/sl/28291/ROMANA_JORDAN_home.html
Facebook stran: https://www.facebook.com/RomanaJordan.si
Facebook profil: https://www.facebook.com/romana.jordan.3
Twitter: https://twitter.com/romanajordan, @romanajordan

 

Asistenti:

mag. Metka Čavka
Špela Majcen
Darko Rudl
Renata Podlinšek
Miro Petek
Tanja Ozvatič
Marta Osojnik

 

Jelko KACIN (ALDE/LDS)

Jelko KACIN (ALDE/LDS)
Jelko KACIN (ALDE/LDS)

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

 

Podpredsednik:

DSEE - Delegacija za odnose z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro in Kosovom

 

Član:

AFET - Odbor za zunanje zadeve
DKOR - Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

 

Nadomestni član:

EMPL - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
TRAN - Odbor za promet in turizem
D-UA - Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina
D-IQ - Delegacija za odnose z Irakom
DEPA - Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest

 

E-pošta:

jelko.kacin@europarl.europa.eu
jelko.kacin-office@europarl.europa.eu

 

Na spletu:

www.jelkokacin.eu
www.facebook.com/jelko.kacin (profil)
http://twitter.com/JelkoKacin

 

Asistenti:

Alja Gabrijel
Igor Kravanja
Andrej Lavtar
Saša Butorac

 

Mojca KLEVA KEKUŠ (S&D/SD)

mag. Mojca KLEVA KEKUŠ (S&D/SD)
mag. Mojca KLEVA KEKUŠ (S&D/SD)

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

 

Članica:

Odbor za regionalni razvoj
Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija
EU-Azerbajdžan in EU-Gruzija (podpredsednica)
Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest

 

Nadomestna članica:

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Odbor za pravice žensk in enakost spolov  
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

E-pošta:

mojca.klevakekus@europarl.europa.eu
info@mojcakleva.eu

 

Na spletu:

www.mojcakleva.eu
www.facebook.com/mojca.kleva (stran)
https://twitter.com/mojcakleva

 

Asistenti:

Nataša Vrhovec
mag. Maša Lončarič
Nina Ivančič Šavron

 

Zofija MAZEJ KUKOVIČ (ELS/SDS)

Na teh straneh vam predstavljamo vseh osem slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu.
Zofija MAZEJ KUKOVIČ (ELS/SDS)

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke

 

Članica:

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Delegacija za odnose z Indijo

 

Nadomestna članica:

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Delegacija za odnose z Južno Afriko

 

E-pošta:

zofija.mazejkukovic@europarl.europa.eu
zofija.mazejkukovic-office@europarl.europa.eu
info@zofijamazejkukovic.net

 

Na spletu:

www.zofijamazejkukovic.net
www.facebook.com/zofija.kukovic
http://twitter.com/zofijamazej

 

Asistenti:

Mateja Mohorič
Aleš Šinkovec
Maja Mikanec
Špela Menih Novak
Živa Vovk
Marta Osojnik

 

Alojz PETERLE (ELS/NSi)

Alojz PETERLE (ELS/NSi)
Alojz PETERLE (ELS/NSi)

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke

 

Podpredsednik:

D-RU - Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija

 

Član:

AFET - Odbor za zunanje zadeve
D-JP - Delegacija za odnose z Japonsko

 

Nadomestni član:

ENVI - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
D-IQ - Delegacija za odnose z Irakom

 

E-pošta:

alojz.peterle@ep.europa.eu
alojz.peterle-office@ep.europa.eu
press@peterle.si

 

Na spletu:

www.peterle.si
http://www.facebook.com/lojze.peterle
http://twitter.com/lojzepeterle

 

Asistenti:

Špela Čelik
Matias Kambic
Aljaž Nose
Maja Pelikan
Andrej Černigoj
Marta Osojnik

 

Ivo VAJGL (ALDE/Zares)

Skupina Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo

 

Član:

Odbor za razvoj (DEVE)
Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo (CRIS)*
Delegacija za odnose z državami Mašreka (Egipt, Jordanija, Libanon, Palestina, Sirija)
Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje

*Odbor je zaključil mandat.

 

Nadomestni član:

Odbor za zunanje zadeve (AFET)
Odbor za varnost in obrambo (SEDE)
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU - Turčija

Poročevalec v senci za Hrvaško** in Črno goro.
** Mandat je zaključen zaradi vstopa Hrvaške v EU.

 

E-pošta:

ivo.vajgl@europarl.europa.eu
ivo.vajgl-office@europarl.europa.eu

 

Na spletu:

www.ivovajgl.eu
www.facebook.com/ivo.vajgl (ureja pisarna)
http://twitter.com/ivajgl

 

Asistenti:

Tadej Slapnik
Nina Stankovič
Mag. Jelena Aleksić
Mag. Tadeja Kuhar

 

Milan ZVER (ELS/SDS)

dr. Milan ZVER (ELS/SDS)
dr. Milan ZVER (ELS/SDS)

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke

 

Član:

CULT - Odbor za kulturo in izobraževanje
D-MK - Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

Nadomestni član:

AGRI - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
D-CN - Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

 

E-pošta:

milan.zver@europarl.europa.eu
milan.zver-office@europarl.europa.eu

 

Na spletu:

www.milanzver.eu
www.facebook.com/milan.zver (profil)
http://twitter.com/milanzver

 

Asistenti:

Petra Škrinjar
Robert Velikonja
Peter Šuhel
Marta Osojnik