skip to content
 
 
 

Tanja FAJON (S&D/SD)

dr. Milan Brglez (S&D/SD)
Tanja FAJON (S&D/SD)

Poslanska Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

 

Članica:

AFET - Odbor za zunanje zadeve

D-RS - Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

Namestnica:

LIBE - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

E-pošta:

tanja.fajon@ep.europa.eu
pisarna@tanja-fajon.eu

Na spletu:

Spletna stran: www.tanja-fajon.si
FB: www.facebook.com/tanja.fajon
TW: http://twitter.com/tfajon
EP: http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/96911/TANJA_FAJON/home