skip to content
 
 
 
26/10/2016

Javni razpis: pomožno osebje

Evropski parlament je objavil javni razpis, katerega predmet je "pomožno osebje za javne prostore Evropskega parlamenta v Ljubljani".

Evropski parlament išče izvajalca, ki bo zagotavljal potrebno osebje za opravljanje storitev opisanih v razpisni dokumentaciji.

Javni razpis je bil dne, 14. 10. 2016 objavljen tudi v Uradnem listu Evropske unije UL 2016 / S 199-357896.


Pogodba bo sklenjena za največ 48 mesecev.

Skupna najvišja vrednost naročila je 400.000 EUR.

PREDVIDENI ČASOVNI RAZPORED JAVNEGA RAZPISA

  • Datum in ura obveznega ogleda prostorov: 30/11/2016 ob 14:00
  • Rok za sprejemanje zahtevkov za dodatna pojasnila: 07/12/2016 do 12:00
  • Rok za pošiljanje dodatnih pojasnil: 09/12/2016
  • Rok za oddajo ponudb: 16/12/2016 do 12:00
  • Odpiranje ponudb: 22/12/2016 ob 12:00
  • Predvideni datum dodelitve naročila: JANUAR 2017

Razpisna dokumentacija s potrebnimi informacijami za oblikovanje ponudbe je na voljo v angleškem jeziku.