skip to content
 
 
 
23/05/2018

Javnomnenjska raziskava ugotavlja rekordno podporo EU

Zadnja anketa Eurobarometra, objavljena eno leto pred evropskimi volitvami, maja 2019, potrjuje vse večjo podporo Evropski uniji.    

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani bo eno leto pred naslednjimi evropskimi volitvami predstavil rezultate najnovejše javnomnenjske ankete o EU. Anketa Eurobarometra, ki je bila izpeljana aprila 2018 in je vključevala 27.601 ljudmi iz 28 držav članic, prikazuje da povprečno 60% državljanov verjame, da je članstvo v EU dobra stvar. V to verjame tudi skoraj enak delež (58%) Slovencev. Poleg tega sta več kot dve tretjini vprašanih prepričani, da ima njihova država koristi od članstva v EU. To je najvišja izmerjena vrednost od leta 1983. Kar 73% vprašanih Slovencev meni, da je članstvo v EU za Slovenijo koristno.

Skoraj tretjina anketiranih že pozna datum naslednjih evropskih volitev,  50% pa se tudi zanima za njih. V splošnem izbor vodilnih kandidatov ('Spitzenkandidaten') vidijo kot pozitiven doprinos evropski demokraciji in bi k udeležbi na volitvah spodbudil skoraj polovico vprašanih. Skoraj tri četrtine državljanov si želi, da izbor vodilnih kandidatov spremljajo resne razprave o izzivih v Evropi in prihodnosti EU.

Za najpomembnejšo temo, ki bi jo bilo potrebno nasloviti med volilno kampanjo, je skoraj polovica Evropejcev (49%) izbrala boj proti terorizmu, sledijo pa brezposelnost mladih (48%), migracije (45%) ter gospodarstvo in gospodarska rast (42%). Približno eno tretjino Evropejcev skrbijo podnebne spremembe in varovanje okolja (35%), ozaveščanje o človekovih pravicah in demokraciji ter socialna zaščita državljanov EU (32%). Slovence najbolj zanima boj proti brezposelnosti mladih (55%), sledijo pa gospodarstvo in gospodarska rast (54%), socialna varnost (44%) ter zaščita potrošnikov in kakovost hrane (34%).

Večina vseh vprašanih v Evropi je še naprej zadovoljnih z delovanjem demokracije v njihovi državi (55%) in v EU (46%). V Sloveniji je z demokracijo v državi zadovoljnih 39% anketiranih, z demokracijo v EU pa 43%. Prav tako polovica anketiranih ne vidi nastanka novih strank in gibanj kot neposredne grožnje demokraciji, v Sloveniji je tega mnenja 58% ljudi. Večina Evropejcev in v enaki meri tudi Slovencev (56%) verjame, da so takšne politične stranke gonilo sprememb - medtem ko 70% državljanov EU in Slovenije svari nove stranke, da 'samo biti proti nečemu, ne izboljša ničesar.'

V splošnem, anketa kaže, da se državljani bolj zanimajo za in bolj cenijo EU. Narašča pa tudi prepričanje, so lahko del sooblikovanja prihodnosti EU, če se udeležijo volitev naslednje leto.


Več informacij

Več o Evrobarometru
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/20180523PVL00117/Evrobarometer

Eurobarometer 2018- Slovenija
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2018/oneyearbefore2019/one_year_before_ee2019_si_si.pdf

Eurobarometer 2018 – Glavni rezultati
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2018/oneyearbefore2019/eb89_one_year_before_2019_eurobarometer_en_results_annex.pdf
Eurobarometer2018
Eurobarometer2018
Eurobarometer2018
Eurobarometer2018