skip to content
 
 
 

Kako Evropo približati dijakom?

10/05/2021

V Pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji iščemo partnerja, ki bo v sodelovanju z nami v prihodnjih štirih letih izvajal in razvijal projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

Ste že slišali za vseevropski izobraževalni projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS), namenjen krepitvi znanja dijakov in srednješolskih učiteljev o naši skupni evropski domovini? Projekt že vrsto let poteka tudi v Sloveniji, v šolskem letu 2020/21 pa se je število sodelujočih srednjih šol in dijaških domov povzpelo že na 70.

A naše ambicije s tem še zdaleč niso izčrpane, seznanjanje z Evropsko unijo, njenim delovanjem, prednostmi, ki jih prinaša, in temami, ključnimi za skupno evropsko prihodnost, bi radi omogočili vedno novim slovenskim dijakom, s pomočjo njih in njihovih učiteljev-mentorjev pa okrepili aktivno državljanstvo in odgovorno držo do skupnega, na demokratičnem dialogu utemeljenega upravljanja družbe.

Zdaj iščemo partnerja, ki nam bo to pomagal početi v naslednjih štirih letih, začenši s šolskim letom 2021/22. Želimo si ekipe, ki ji je blizu delo z mladimi in učitelji, ki si želi izziva iskanja vedno novih pristopov poučevanja evropskih vsebin v srednjih šolah in širše, ki ji ni vseeno za evropsko prihodnost in ki verjame v moč aktivnega državljanstva in politične participacije mladih, pa tudi vseh ostalih članov družbe.

Če vas zanima, se prijavite na naš razpis, ki ga najdete na tej povezavi. V prijavo vključite čim več konkretnih predlogov, kako nameravate k projektu privabiti obstoječe in nove šole, spodbuditi dijake in učitelje k izvajanju posameznih zahtevanih (in morebitnih dodatnih) aktivnosti, nadgraditi njihovo znanje o evropskih vsebinah in metodah poučevanja le-teh v razredih, ...

Rok za oddajo ponudb je sreda, 16. junija. Več podrobnosti o projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta najdete tudi na njegovi spletni strani.