skip to content
 
 
 
23/09/2016

Mednarodna konferenca "Erasmus+: uspehi in izzivi"

Informacijska pisarna EP je priredila konferenco »Erasmus+: uspehi in izzivi«. Sodelovali so evropski poslanec in stalni poročevalec za program Erasmus+, dr. Milan Zver, evropski komisar Tibor Navracsics ter ministrica za izobraževanje, šolstvo in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

Govorci so ocenili, kako uspešen je program na poti do doseganja zastavljenih ciljev, kaj lahko Evropska unija v njem še izboljša in kako lahko tudi posamezna država članica prispeva k njegovi operativnosti.

Evropski parlament namreč v tem obdobju pripravlja poročilo o izvajanju programa Erasmus+, s katerim bo ocenil kako uspešna je bila konsolidacija vseh podprogramov. Za pripravo tega poročila je zadolžen evropski poslanec dr. Zver.

Erasmus je nastal leta 1987 in doslej se ga je udeležilo že tri milijone Evropejcev. Raziskave so pokazale, da so mladi, ki so se udeležili študijskih izmenjav, v poslovnem življenju uspešnejši, je uvodoma povedal g. Milan Zver. Erasmus daje možnost posameznikom, daje pa tudi možnost za modernizacijo šolskih sistemov, je še dejal poslanec. Mlade je pozval, naj se udeležujejo Erasmus programa in zaključil z besedami: »Erasmus naj ostane to kar je, to pa je zagotovo zgodba o uspehu.«

Evropski komisar dr. Tibor Navracsics je v svojem nagovoru izpostavil politični uspeh Erasmusa, saj je vzgojil generacije, ki verjamejo v evropsko zgodbo, ter ekonomski uspeh, saj imajo ti mladi zaradi različnih pridobljenih kompetenc kasneje več možnosti na trgu dela. Komisar pa je tudi poudaril, da je ta program še zmeraj program elit, saj se ga lahko udeleži samo en odstotek mladih Evropejcev. Zato je izpostavil, da se naj dodatna sredstva porabijo tudi za doseg različnih družbenih skupin.  V primerjavi s prejšnjim obdobjem se projektom namenja kar 40 odstotkov več sredstev, kajti želi postati dostopnejši širšemu krogu ljudi in organizacij.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič se je strinjala, da program Erasmus pomeni opolnomočenje mladine z novimi kompetencami. Nova znanja, izkušnje, veščine vplivajo med drugim na osebnostno rast posameznika, je dejala ministrica.

Slednje sta potrdila tudi poslanca Lojze Peterle in Romana Tomc, saj lahko o tem govorita tudi kot starša otrok, ki so se udeležili programa Erasmus. V nadaljevanju sta g. Zveru čestitala za odlično opravljeno delo poročevalca EU.

V pogovor so se vključili uporabniki, ki projekte vodijo ter spremljajo učinke, ki jih Erasmus+ prinaša na dnevni ravni. Oceni sta podala tudi direktorja nacionalnih agencij dr. Alenka Flander in Uroš Skrinar.

Poleg nekoliko drugačne organizacije aktivnosti, s katero se želi ustvariti tesnejše povezave med podprogrami, so bile v Erasmus+ dodane novosti, kot je na primer okrepljeno sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in podjetji, ki služi premostitvi razkoraka med znanji in spretnostmi in realnimi potrebami na trgu dela.

V drugem delu konference so zato sodelujoči poročevalcu za program Erasmus+ predstavili izkušnje s svojimi projekti, analizirali so pozitivne pridobitve novega programa in težave s katerimi se soočajo pri svojem delu. Z evropsko poslanko Romano Tomc so spregovorili o vplivih programa na posamezni sektor, o povezovanju izobraževalnega procesa s potrebami trga ter o učinkih, ki jih ima shema na zaposlovanje mladih. Še posebej o prispevku programa k reševanju trenutne nezaposlenosti.