skip to content
 
 
 
27/11/2017

Mladi so se preizkusili v vlogi poslancev, prevajalcev in tolmačev Evropskega parlamenta

V nedeljo se je na Fakulteti za družbene vede zaključila tridnevna simulacija Evropskega parlamenta – "Evropski poslanec za en dan". Projekt je na enem mestu združil skoraj sto mladih iz celotne Slovenije, ki so se preizkusili v vlogi evropskih poslancev, tolmačev in prevajalcev ter pobliže spoznali delovanje Evropskega parlamenta.

"Evropski poslanec za en dan" je vsakoletna simulacija Evropskega parlamenta v Sloveniji, ki jo organizira Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, namenjena vsem mladim, ki se želijo preizkusiti v vlogi evropskih poslank in poslancev ter razpravljati o aktualnih perečih vprašanjih v evropskem in svetovnem političnem prostoru. Udeleženci so tokrat razpravljali o evropski digitalni agendi, na koncu pa pripravili tudi poročilo o predlogu uredbe o spodbujanju internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih.

Simulacija Evropski poslanec za en dan
Simulacija Evropski poslanec za en dan

 

 

V letošnjem letu so na simulaciji sodelovali tudi študenti prevajanja in tolmačenja, ki so v vlogi prevajalcev in tolmačev v Evropskem parlamentu skrbeli za večjezičnost simulacije. Evropski poslanci za en dan so namreč lahko govorili v kar štirih uradnih in delovnih jezikih EU, in sicer v slovenskem, angleškem, nemške ali italijanskem jeziku. Večjezičnost je udeležencem približala dejanske procese, dogajanje in delovanje Evropskega parlamenta. Prevajalci in tolmači namreč predstavljajo dve bistveni komponenti za demokratično delovanje Evropskega parlamenta, saj omogočajo vsem poslankam in poslancem aktivno participacijo ter nemoteno sodelovanje v evropskih demokratičnih procesih v želenem uradnem in delovnem jeziku EU, hkrati pa evropskim državljanom in državljankam omogočajo sledenje delu evropskih institucij ter lažje vključevanje v EU.

Tridnevni dogodek se je pričel z okroglo mizo o pomenu slovenskega jezika in večjezičnosti v Evropskem parlamentu, ki je potekala v Hiši Evropske unije. Po uvodnemu nagovoru mag. Klemna Žumra, vodje Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, so o uporabi slovenščine v vsakdanjem delu evropskih institucij, večjezičnosti v Evropskem parlamentu, znanju tujih jezikov ter delu prevajalcev in tolmačev spregovorili evropski poslanci dr. Milan Zver (EPP), dr. Igor Šoltes (Zeleni) in g. Franc Bogovič (EPP) ter generalna direktorja Evropskega parlamenta, g. Valter Mavrič in ga. Agnieszka Walter-Drop.

Udeleženci okrogle mize o pomenu slovenskega jezika in večjezičnosti v Evropskem parlamentu
Udeleženci okrogle mize o pomenu slovenskega jezika in večjezičnosti v Evropskem parlamentu

 

 

Na petkovi otvoritveni slovesnosti so o pomenu dogodkov, na katerih mladi skozi simulacijo spoznavajo delovanje institucij Evropske unije, spregovorili g. Valter Mavrič, generalni direktor Direktorata Evropskega parlamenta za prevajanje, ga. Agnieszka Walter-Drop, generalna direktorica Direktorata Evropskega parlamenta za tolmačenje in konference ter dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Slednji je udeležence pohvalil za takšno aktivno udejstvovanje, jih pozval h konstruktivni razpravi in poudaril, da je »pri pogajanjih ključno, da poslušamo in razumemo argumente nasprotne strani.«

V soboto so udeleženci vzpostavili model Evropskega parlamenta ter po evropskih poslanskih skupinah, katerih člani so tudi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, in odborih Evropskega parlamenta preučevali zakonodajne predloge in predlagali dopolnila. Nedelja pa je minila v znamenju zadnjih usklajevanj in vrhunca dejavnosti Evropskega parlamenta - plenarnega zasedanja, kjer so vsi poslanci skupaj razpravljali o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito, ter na koncu o predlagani zakonodaji in dopolnitvah tudi glasovali. Mladi so tako pripravili poročilo o predlogu uredbe o spodbujanju povezljivosti v lokalnih skupnostih.

Simulacija Evropski poslanec za en dan
Simulacija Evropski poslanec za en dan

 

 

Udeležba in angažma mladih, ki so se simulacije Evropskega parlamenta udeležili, priča o prepoznanem pomenu in vlogi Evropskega parlamenta. Organizator dogodka, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, bo tudi v prihodnje skrbela za približevanje Evropskega parlamenta in njegovega dela Slovenkam in Slovencem, zlasti mladim, ki predstavljajo ključno skupino v nagovorih Evropskega parlamenta.

Okrogla miza o pomenu slovenskega jezika in večjezičnosti v Evropskem parlamentu
Okrogla miza o pomenu slovenskega jezika in večjezičnosti v Evropskem parlamentu