skip to content
 
 
 
14/04/2020

Nagrada Državljan Evrope – nagrada za izjemne dosežke

Evropski parlament vabi evropske državljane, skupine, združenja in organizacije k prijavi za nagrado Državljan Evrope 2020. Nagrado Parlament podeljuje za projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje, pa tudi vrednote Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Ta nagrada se podeljuje za posebne dosežke na naslednjih področjih:

  • projekti, ki spodbujajo boljše medsebojno razumevanje in tesnejše povezovanje med državljani držav članic ali krepijo čezmejno ali transnacionalno sodelovanje znotraj Evropske unije;
  • projekti, ki vključujejo dolgoročno, čezmejno ali transnacionalno kulturno sodelovanje, s katerim se krepi evropski duh;
  • projekti, povezani s tekočim evropskim letom (če je relevantno); 
  • projekti, ki so konkreten izraz vrednot, zapisanih v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah;
  • v letu 2020 tudi za projekte na področju boja proti pandemiji covid-19 in njenim posledicam.

Prijaviti je mogoče nacionalne, čezmejne in vseevropske projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje, pa tudi vrednote Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot so dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost ter državljanske pravice in svoboščine.

Za nagrado Državljan Evrope lahko s projekti, ki so jih izvedli, kandidirajo državljani, skupine, združenja ali organizacije, lahko pa tudi predlagajo enega državljana, skupino, združenje ali organizacijo.

Kandidate lahko predlagajo tudi poslanci Evropskega parlamenta – vsak poslanec lahko vsako leto predloži po eno kandidaturo.

Kliknite tukaj, če bi se tudi vi prijavili oz. predlagali koga za letošnjo nagrado Državljan Evrope (obrazec na voljo v slovenščini).

Rok oddaje, sprva določen za 20. april, je bil zaradi pandemije novega koronavirusa podaljšan do konca junija 2020.

Več informacij: