skip to content
 

Objava razpisa za nepovratna sredstva Evropskega parlamenta za medijske projekte za obdobje 2023-2024

27/10/2022

Imate idejo za medijski projekt, povezan z delovanjem EP in evropskimi volitvaami leta 2024? Ne spreglejte razpisa za nepovratna sredstva za medijske projekte, izpeljane v obdobju 2023/24.

Evropski parlament je v četrtek, 27. oktobra 2022, na TEJ in TEJ spletni povezavi objavil razpis za nepovratna sredstva Evropskega parlamenta za medijske projekte za obdobje 2023-2024. 

Cilji razpisa

Namen razpisa je podeliti nepovratna sredstva za medijske aktivnosti, ki jih izvajajo tiskovne agencije, televizijske in radijske postaje, spletni in tiskani mediji. Glavna tema teh aktivnosti morajo biti prihajajoče volitve v Evropski parlament leta 2024 ter politično in zakonodajno delo Evropskega parlamenta s poudarkom na njegovih posledicah za vsakdanje življenje evropskih državljank in državljanov.

Pričakovani rezultati

Medijske aktivnosti morajo izpolnjevati dva cilja:

 1. Zagotavljanje rednih, zanesljivih, pluralnih in nepristranskih informacij o prihajajočih volitvah v Evropski parlament leta 2024 ter o političnem in zakonodajnem delu Evropskega parlamenta (med drugim o mehanizmu za okrevanje in obnovo, program NaslednjaGeneracijaEU, evropskem zelenem dogovoru, evropskem digitalnem gospodarstvu, vlogi Evrope v svetu, prihodnosti Evrope, pravni državi ipd.) s poudarkom na njihovih učinkih v vsakdanjem življenju evropskih državljank in državljanov. 
 2. Spodbujanje udeležbe in vključevanje državljank in državljanov ter organizacij civilne družbe v razpravo pred volitvami v Evropski parlament leta 2024 z organizacijo dogodkov v živo ter spletnih dogodkov, pozivov k ukrepanju, spletni aktivaciji, javnim posvetovanjem ipd.

 

Komunikacijski projekti, ki jih bo podprl Evropski parlament

Evropski parlament bo sofinanciral multimedijske projekte, ki bodo vključevali spletne aktivnosti in omogočali udeležbo javnosti. Primerjalno prednost bodo imeli inovativni formati, ki bodo uspešno nagovarjali volivke in volivce, ki se bodo leta 2024 prvič podali na evropske volitve. Ključni kriterij za podelitev sredstev bodo potencialni doseg, občinstvo, vpliv aktivnosti na povečanje ozaveščenosti državljank in državljanov o delovanju Evropskega parlamenta, široka distribucija, geografska uravnoteženost ter spodbujanje široke javne razprave o EU ter o evropskih volitvah leta 2024.

Primeri aktivnosti:

 • TV oddaje (celota ali del) vključno z oddajami, ki so predvajane v obdobju z najvišjimi ravnmi gledanosti; občinstvo izven EU pri ocenjevanju ne bo obravnavano kot dodatna prednost. 
 • Radijski programi, vključno z oddajami, ki so predvajane v obdobju z najvišjimi ravnmi poslušanosti; občinstvo izven EU pri ocenjevanju ne bo obravnavano kot dodatna prednost. 
 • Poročila, novice, mnenjski članki, blogi, razprave, intervjuji ipd. (v multimedijskih in tiskanih formatih).
 • Multimedijske aktivnosti z velikim številom ogledov ter visokimi stopnjami angažiranosti, vključno z distribucijo na socialnih medijih, angažiranostjo in drugimi oblikami povezovanja z občinstvom. 
 • Aktivnosti z vseevropsko dimenzijo (sodelovanje z različnimi mediji po Evropi). 
 • Aktivnosti, ki prispevajo k preverjanju dejstev ter boju proti dezinformacijam in zagotavljajo široko občinstvo vključno z ukrepi, usmerjenimi k manjšinam v EU in v jezikih, ki niso uradni jeziki EU.
 • Aktivnosti, ki spodbujajo udeležbo in sodelovanje državljank in državljanov in organizacij civilne družbe v razpravi o prihajajočih volitvah v Evropski parlament leta 2024 (dogodki v živo kot tudi spletni dogodki).
 • Dogodki, ki prispevajo k večji ozaveščenosti javnosti o evropskih volitvah ter o pomenu glasovanja vključno s pozivi k ukrepanju, javnimi razpravami, anketami ipd. 
 • Javnomnenjske ankete, vizualizacija podatkov, raziskave in druge oblike vizualne komunikacije.

Predlogi lahko vsebujejo kombinacijo več zgoraj navedenih aktivnosti, da bi tako čim bolj povečali njihov doseg. Vključevanje poslank in poslancev Evropskega parlamenta mora biti politično uravnoteženo. Vključevanje mnenjskih voditeljev, oblikovalcev vsebin v razpravo o evropskih volitvah in v aktivnosti sodelovanja z državljankami in državljani, tudi preko socialnih medijev, bo dodatna prednost.

Standardi in neodvisnost

Prejemnikom nepovratnih sredstev bo zagotovljena popolna uredniška svoboda, ti pa morajo zagotavljati:

 • Spoštovanje vrednot, ki so navedene v 2. členu Pogodbe o EU kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pluralizem, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic vključno s pravicami pripadnikov manjšin
 • Neodvisnost od kakršnih koli javnih ali zasebnih navodil, pritiskov ali prošenj – denimo s strani katere koli institucije EU, države članice EU ali katere koli druge države oziroma institucije – pri vseh zadevah, povezanih z uredniškimi odločitvami (vključno z vsebino) glede izvajanja aktivnosti

Predlagane aktivnosti bodo v skladu z splošnimi načeli kot so transparentnost, nediskriminacija, točnost, pluralizem in neodvisnost vključno s splošnimi načeli uredniške neodvisnosti in visokimi novinarskimi standardi v vseh pogledih vključno s standardi kakovosti in etičnimi standardi, ter bodo zagotavljale pluralnost stališč pri izvajanju aktivnosti.

Kriteriji za izbor projektov

Ključna kriterija za potrditev projekta sta doseg (doseg občinstva glede na velikost države – največ 30 od skupno 100 točk) in kakovost in relevantnost projekta (največ 30 od skupno 100 točk za vsak kriterij). Projekt mora zajemati več platform, pri čemer mora predlagana strategija vsebovati spletno distribucijo vključno s socialnimi mediji in/ali zagotavljanje interaktivnih storitev za spodbujanje sodelovanja gledalcev/poslušalcev/bralcev.

Predvidena časovnica

Objava razpisa: 27. oktober 2022

Rok za oddajo projektov: 26. januar 2023 do 17:00 po srednjeevropskem času

Obdobje ocenjevanja prijavljenih projektov (predvidoma): februar - marec 2023

Rezultati ocenjevanja, obvestila vsem prijaviteljem (predvidoma): april 2023

Podpis dogovorov o sofinanciranju (predvidoma): maj – junij 2023

Izvajanje projektov: 1. september 2023 – 31. december 2024 (minimalna dolžina projekta je 6 mesecev, projekt se mora začeti najkasneje 31. decembra 2023)

Sofinanciranje

Obseg nepovratnih sredstev za posamezen projekt je omejen na največ 70% upravičenih stroškov. Celoten obseg sredstev, ki bodo na voljo v tem razpisu, predvidoma znaša osem milijonov evrov. Evropski parlament si pridržuje pravico, da ne podeli vseh sredstev.

Dodatne informacije in kontakti

Vsi dokumenti so na voljo tukaj: Funding & Tenders in Europarl.eu

Prijavitelje vabimo, da pred oddajo vprašanj Evropskemu parlamentu  preberejo naslednje dokumente: Spletni priročnik in Portal pogostih vprašanj in opdogovorov (FAQ) (za splošna vprašanja).

Prav tako naj redno spremljajo stran "Teme/Topic" sistema Funding & Tenders Portal Electronic Submission System, kjer bodo po potrebi objavljene dopolnjene informacije.

Predloge je treba oddati v elektronski obliki preko sistema Funding & Tenders Portal Electronic Submission System (dostopen je preko strani s temami v razdelku Iskanje financiranja in razpisov, spletna stran: Search Funding & Tenders). Pisne vloge niso mogoče.

Vprašanja v zvezi z delovanjem sistema za oddajo prijav (Portal Submission System) naslovite na:
IT Helpdesk

Ostala morebitna dodatna vprašanja v zvezi z razpisom, ki niso tehnične narave, pa pošljite na:
media-grants@europarl.europa.eu