skip to content
 
 
 
03/06/2019

Osrednji dogodki po evropskih volitvah

Kako bo potekala sestava novega Parlamenta in Komisije?

Novoizvoljeni Parlament

S 27. majem so novoizvoljeni evropski poslanci začeli pogajanja za oblikovanje političnih skupin. Za oblikovanje politične skupine je potrebnih najmanj 25 poslancev, poleg tega morajo ti prihajati iz vsaj četrtine držav članic (7). Do 24. junija morajo politične skupine oznaniti svojo sestavo.
Drugega julija se bo začel deveti mandat Parlamenta. Poslanci se bodo srečali na ustanovnem zasedanju v Strasbourgu. Izvolili bodo predsednika, 14 podpredsednikov in pet kvestorjev ter se odločili o številu in sestavi stalnih parlamentarnih odborov.


Naslednja Komisija


Države članice bodo imenovale kandidata za mesto predsednika Komisije, pri tem pa bodo morale upoštevati rezultate evropskih volitev. Poleg tega bo moral Parlament z absolutno večino (polovica poslancev plus eden, tj. 376) potrditi novega predsednika Komisije. Če kandidat ne bo dobil zahtevane večine, bodo morale države članice v enem mesecu predlagati drugega kandidata (Evropski svet, ki odloča s kvalificirano večino). Preberite več tu.
Pred nastopom mandata nove Komisije v začetku novembra bodo morali biti kandidati za komisarje, predlagani s strani držav članic, in izvoljeni predsednik Komisije potrjeni s strani Parlamenta. Oglejte si infografiko.
Pomembna vprašanja v letu 2019 (poročilo Službe Evropskega parlamenta za raziskave)
Napoved ekonomskih gibanj v letu 2019 (poročilo Službe Evropskega parlamenta za raziskave)