skip to content
 
 
 
19/09/2017

Poslanci preverili učinke Pobude za zaposlovanje mladih

Ljubljano je obiskala delegacija evropskih poslancev Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, ki jo je vodila evropska poslanka Romana TOMC (SDS/ELS) in v kateri so bili še Emilian PAVEL (Romunija, S&D), Kostadinka KUNEVA (Grčija, GUE/NGL) in Joëlle MELIN (Francija, ENF).

Med obiskom, ki je prvi dan potekal v Ljubljani, danes pa se nadaljuje v Zagrebu, so se evropski poslanci sestali z vladnimi in nevladnimi organizaciji, ki tesno sodelujejo pri izvajanju Pobude za zaposlovanje mladih v Sloveniji.

“Zaključki razprav in izkušnje s terena so ključni in jih bomo poslanci upoštevali pri pripravi poročila o izvajanju Pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah,” je poudarila poročevalka Evropskega parlamenta in odgovorna za pripravo evalvacije Romana Tomc, vesela, da ji je delegacijo uspelo pripeljati tudi v Slovenijo.

Poslanci so v debati posebno pozornost namenili definiciji kakovostne zaposlitve, razkoraku med potrebami na trgu dela in prilagodljivostjo šolskega sistema, zagotavljanjem delovnih spodbud, ki postanejo trajne in kakovostne zaposlitve, pomenu vseživljenjskega učenja in fleksibilnosti delovne sile, digitalizaciji in robotizaciji delovnih mest; posebej pa so se posvetili vprašanjem glede učinkovitosti financiranja spodbud za zaposlitev.

Izmenjavi mnenj in strokovnega dialoga, namenjenega evalvaciji izvajanja Pobude za zaposlovanje mladih v Sloveniji in njeni uspešnosti, se je udeležilo 16 deležnikov, med njimi predstavniki Sindikata Mladi Plus, Mladinskega sveta Slovenije, Socialne akademije, Zavoda Ypsilon, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Trgovinske zbornice Slovenije, Zavoda Nefiks, Zavoda Mladinske mreže MaMa, Študentske organizacije Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije ter podjetja PREIS Sevnica d. o. o., enega izmed skoraj 2500 delodajalcev vključenih v program. Evropskim poslancem sta učinke pobude za zaposlovanje mladih, ki je bila v Sloveniji realizirana prek programa Prvi izziv, predstavila Damjana Košir, direktorica področja zaposlovanja na Zavodu RS za zaposlovanje in mag. Jurij Snoj, v. d. generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prisotni so se strinjali, da je širok dialog te vrste pomemben za iskanje učinkovitih rešitev in se poslovili z upanjem, da bomo tudi na podlagi te izmenjave na naslednjem srečanju že korak naprej v uspešni borbi z izzivi zaposlovanja v Sloveniji in EU.

 

Več informacij o Pobudi za zaposlovanje mladih:

• Pobuda za zaposlovanje mladih je ukrep za zmanjševanje brezposelnosti mladih,  zasnovana leta 2013 in namenjena mladim do 25 let, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni oziroma se ne usposabljajo in živijo v regijah, kjer je bila nezaposlenost mladih leta 2012 več kot 25-odstotna.
• Po podatkih Evropske komisije je pobuda od leta 2013 zagotovila neposredno podporo več kot 1,4 milijona mladim (podatki iz oktobra 2016) v državah EU.  Slovenija je v okviru pobude prejela 9,2 milijona evrov, brezposelnost mladih pa se je zmanjšala najbolj med vsemi državami članicami. V Sloveniji so bila sredstva iz Pobude za zaposlovanje mladih usmerjena v program Prvi izziv 2015.
• Evropski parlament je 13.9.2017 odobril dodatnih 500 milijonov evrov za pobudo za zaposlovanje mladih, kar je del povečanja v višini 1,2 milijard evrov za obdobje 2017-2020, ki so ga poslanci podprli aprila 2017, v sklopu revizije dolgoročnega proračuna EU, ki je prinesla dodatnih šest milijard evrov za nova delovna mesta, rast in reševanje izziva migracij.
• Poročilo o prvih rezultatih pobude za zaposlovanje mladih je bilo objavljeno oktobra 2016.

Obisk odbora EMPL, pogovor z predstavniki javnih ustanovObisk odbora EMPL
Obisk odbora EMPL, pogovor z predstavniki javnih ustanov
Obisk odbora EMPL, dialog z deležnikiObisk odbora EMPL, dialog z deležniki
Obisk odbora EMPL, dialog z deležniki
Obisk odbora EMPL, poslanciObisk odbora EMPL, poslanci
Obisk odbora EMPL, poslanci