skip to content
 
 
 

Pravila in pogoji sodelovanja v video natečaju ''Tokrat grem volit''

1. Organizator video natečaja
Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) je organizator video natečaja (v nadaljevanju natečaj) za dijakinje in dijake, ki so v šolskem letu 2017/2018 prejeli naziv Dijak ambasador/ Dijakinja ambasadorka Evropskega parlamenta.

 

2. Objava video natečaja in namen

Natečaj je objavljen na spletni strani www. europarl.si. Namen natečaja je ozaveščanje dijakinj in dijakov šol, sodelujočih v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta v šolskem letu 2017/2018, o evropskih volitvah leta 2019.

 

3. Pogoji za sodelovanje

V natečaju lahko sodelujejo dijakinje in dijaki srednjih in strokovnih poklicnih šol v Sloveniji, ki so v šolskem letu 2017/2018 prejeli naziv Dijak ambasador /Dijakinja ambasadorka Evropskega parlamenta. V natečaju udeleženci/-ke sodelujejo kot posamezniki. Sodelovanje skupin ni dovoljeno. Za sodelovanje se mora udeleženec/-ka natečaja prijaviti na spletni strani thistimeimvoting.eu in pridobiti osebno spletno povezavo. Udeleženec/-ka natečaja mora posneti kratek video in ga objaviti ter deliti na družbenih omrežjih, pri čemer mora spremni tekst objave obvezno vključevati pridobljeno osebno spletno povezavo. Video ali povezavo do videa mora udeleženec/-ka natečaja obvezno objaviti na Facebook strani Evropski parlament Slovenija -  na strani dogodka Video natečaj »Tokrat grem volit« https://www.facebook.com/evropski.parlament.ljubljana/.

S sodelovanjem v natečaju se udeleženke in udeleženci natečaja strinjajo z javno objavo imena in priimka, šole in kraja, od koder prihaja ter brezplačno objavo video posnetkov ter njihovo uporabo v avdio, foto in video materialu organizatorja, na spletni strani http://www.europarl.europa.eu/slovenia/, na Instagram, Twitter ter Facebook strani organizatorja ter ostalih komunikacijskih kanalih oziroma medijih organizatorja.

Udeleženec/-ka natečaja s sodelovanjem v natečaju pristane na vse pogoje v zvezi z natečajem in sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v video natečaju ter se z njimi strinja.

V video natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v Pisarni Evropskega parlamenta v Ljubljani ali druge osebe, ki sodelujejo pri organizaciji natečaja. Natečaj je namenjen le fizičnim osebam, pravne osebe in samostojni podjetniki v njem ne morejo sodelovati.

 

4. Potek video natečaja in izbor zmagovalcev natečaja

Video natečaj poteka na spletu.

V video natečaju udeleženec/-ka sodeluje na naslednji način:

  1. Najprej se udeleženec/-ka natečaja prijavi na spletni strani thistimeimvoting.eu.
  1. Udeleženec/-ka natečaja posname video, v katerem izreče in poljubno dopolni stavek: ''Tokrat grem volit za...''. Dolžina videa ne sme presegati 40 sekund.
  1. Ko udeleženec/-ka prejeme osebno spletno povezavo od spletne strani Thistimeimvoting.eu po elektronski pošti na svoj elektronski naslov, video objavi na spletu na poljubnih družbenih omrežjih, kjer ima svoj račun. Objavo mora v tekstu obvezno spremljati osebna spletna povezava, ki jo je prejel po vpisu na spletno stran Thistimeimvoting.eu. Pripiše lahko tudi znački #tokratgremvolit in #thistimeimvoting. Udeleženec/-ka poskuša prepričati čim več prijateljev, da se prijavijo prek njene osebne povezave na thistimeimvoting.eu spletno stran.
  1. Udeleženec/-ka natečaja obvezno objavi video ali povezavo do videa na Facebook strani Evropski parlament Slovenija -  na strani dogodka Video natečaj »Tokrat grem volit« https://www.facebook.com/evropski.parlament.ljubljana/
  1. Izmed videov, katerih avtorji bodo dosegli največje število vpisov prek osebne spletne povezave na spletni strani thistimeimvoting.eu, bo strokovna komisija izbrala 14 videov, ki bodo zmagovalci natečaja.

Upoštevane bodo vse video objave, ki bodo vsebovale osebno spletno povezavo in bodo objavljene kot video ali povezava do objave videa na Facebook strani Evropski parlament Slovenija -  na strani dogodka Video natečaj »Tokrat grem volit« https://www.facebook.com/evropski.parlament.ljubljana/ do vključno 15. septembra 2018.

 

5. Zmagovalci natečaja in obveščanje

Strokovna komisija bo izmed videov, katerih avtorji bodo dosegli največje število vpisov prek osebne spletne povezave na spletni strani thistimeimvoting.eu, izbrala 14 najbolj kreativnih in inovativnih videov ter tako določila 14 zmagovalcev natečaja.

Zmagovalci natečaja bodo prejeli potovanje v Strasbourg na dogodek Evrošola, na datum, ki ga določi organizator v obdobju med 18. oktobrom in 15. decembrom 2018. 

Seznam zmagovalcev natečaja bo objavljen na spletni strani europarl.si najkasneje v ponedeljek, 24. septembra 2018.

Organizator bo zmagovalce natečaja obvestil v zasebnem sporočilu najkasneje 8 dni po zaključku natečaja, v katerem pozove zmagovalca natečaja, naj organizatorju sporoči svoje osebne podatke (ime, naslov stalnega bivališča, datum rojstva, telefonska številka, številka osebne izkaznice ali potnega lista, ki je veljaven vsaj še 5 mesecev).

V primeru, da zmagovalec natečaja svojega naslova ne sporoči v roku 10 dni od prejetja sporočila, do nagrade ni upravičen.

Zmagovalci morajo biti za obisk Evrošole takrat stari od 16 do 18 let.

Denarno izplačilo nagrade, prenos ali menjava niso mogoči. Zgolj v primeru, da bo nagrajenec že med udeleženci dogodka Evrošola v Strasbourgu, lahko nagrado prenese na drugo osebo, ki je v šolskem letu 2017/18 prejela naziv Dijak ambasador/Dijakinja ambasadorka Evropskega parlamenta.

Vsi udeleženci natečaja se strinjajo, da bodo v primeru uvrstitve med 14 zmagovalcev natečaja njihova imena, šola, kraj in videi javno objavljeni na Facebook, Instragram in Twitter strani ter spletni strani organizatorja.

 

6. Trajanje nagradnega natečaja

Natečaj poteka od 15. 6. 2018 do 15. 9. 2018. 

 

7. Odgovornosti

Organizator si pridržuje pravico, da izključi udeležence natečaja, ki ne upoštevajo pravil ter pogojev sodelovanja.

S sodelovanjem v video natečaju prek spleta udeleženec natečaja zagotavlja, da pozna značilnosti spleta in tveganja, ki jih prinaša v smislu možnosti zunanjih neavtoriziranih posegov v osebne podatke, okužbo z virusi in druge tehnične nepravilnosti.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti do udeleženca natečaja odstrani vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge in druge vsebine, za katere organizator meni, da so nedostojne in spodbujajo k nestrpnosti. Organizator ima pravico umakniti že objavljeno vsebino, ki krši v predhodnem stavku navedena načela brez predhodnega obvestila avtorja, naj vsebino umakne s spletne strani. 

Udeleženec natečaja je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo objavljena ali posredovana vsebina lahko povzročila organizatorju ali tretji osebi.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost podatkov, ki jih pošiljajo udeleženci natečaja, delovanje spletne strani thistimeimvoting.eu ter posledice nedelovanja ne glede na razloge. Prav tako organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih udeleženec natečaja utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema nobenih stroškov, ki bi nastali pri udeležencih natečaja zaradi sodelovanja v nagradi igri.

 

8. Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator in hkrati upravljalec se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. Udeleženec natečaja s sodelovanjem v video natečaju daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za namene obveščanja o nagradnem natečaju, anketiranja in statistične obdelave podatkov, obveščanje o dogodkih Pisarne Evropskega parlamenta ter za druge namene. 

Udeleženec natečaja organizatorju dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelavo zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z zakonom. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

 

9. Ostale določbe

V primeru različnih vzrokov tehnične in komercialne narave ali vzrokov na strani javnosti, si organizator pridržuje pravico spremembe pravil. O vseh spremembah organizator obvešča udeležence prek spletne strani www.europarl.si

 

10. Končne odločbe

Pravila natečaja stopijo v veljavo 15. 6. 2018.

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane izdajo nagrade, ter za udeležence natečaja, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji sodelovanja so v času trajanja natečaja v celoti na vpogled na spletni strani www.europarl.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno Pisarna Evropskega parlamenta, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z izborom zmagovalcev video natečaja, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 15. 6. 2018.

Pisarna Evropskega parlamenta