skip to content
 
 
 

Raziskave EP

Raziskave EP

EP pripravlja ocene gospodarskih, socialnih in drugih učinkov vsakega zakonodajnega predloga, pretehta morebitne alternative in preveri kakšna so pričakovanja Evropejcev.

Služba Evropskega parlamenta za raziskave (think tank)

Za podporo poslancem pri njihovem parlamentarnem delu skrbi interni oddelek za raziskovalne storitve EP, oziroma njegov možganski trust ali t.i. think tank.
Ta skrbi za neodvisne nepristranske in verodostojne analize ter raziskave v zvezi z različnimi vprašanji Evropske unije.
V podporo evropskim poslancem in vsem, ki jih tematika zanima, pripravlja beležke, povzetke (briefinge) in poglobljene analize o vprašanjih in politikah, ki so trenutno na tnalu parlamentarne razprave. V daljših študijah ocenjuje verjetne gospodarske, socialne, okolijske in drug učinke posameznega zakonskega predloga v Evropi ter analizira morebitne alternativne načine, s katerimi bi še lahko urejali določeno področje.  
Preveriti je treba tudi, ali so bili veljavni evropski zakoni pravilno preneseni in se pravilno izvajajo, ter ali izpolnjujejo svoj namen, torej so koristni za evropske državljane. Ko evropska zakonodaja stopi v veljavo, služba pripravi prvotne ocene o tem, kako ta deluje v praksi in poskrbi za oceno njenih učinkov.
Parlamentarnim odborom je v pomoč pri odločanju o tem, ali naj se zakonodajne posodobitve dobri, zvrne ali spremeni.

Publikacije službe EP za raziskave najdete:

Blog, ki ga EPRS piše za vas

EPRS za vse državljane piše blog, kjer strokovna vprašanja, ki jih trenutno obravnava EP, neodvisno predstavi na kratek in poljuden način (v angleškem jeziku).

Zbirka raziskav EP

Tu boste našli vse od kratkih in hitrih vpogledov do poglobljenih ex ante in ex post raziskav. Med njimi lahko pobrskate glede na temo, odbor, politično ali geografsko področje.

Znanstvene napovedi

Znanost vpliva na vsa področja našega vsakdana, pomembno vlogo pa ima tudi pri oblikovanju nove zakonodaje. Služba Parlamenta za presojo znanstvenih in tehnoloških možnosti (STOA) skrbi za napovedi in analizo nastajajočih vprašanj o politiki. Kakšne bodo ključne dileme v prihodnosti si lahko pogledate na njihovem spletnem mestu STOA.
Njene dejavnosti nadzira odbor poslancev, ki jih imenuje šest parlamentarnih odborov

Evrobarometer – raziskave javnega mnenja o Evropskem parlamentu

Evropski parlament redno naroča raziskave o javnem mnenju v državah članicah. Na takšen način ostaja v stiku s pričakovanji  Evropejcev o delu parlamenta in tudi o delu Evropske unije na splošno.  Raziskave so izjemno koristne v fazah priprave, odločanja in vrednotenja parlamentarnih dejavnosti.
Med raziskavami javnega mnenja o Evropskem parlamentu boste našli raziskave, kot so
• Parameter 2016, ki ocenjuje, kako evropski državljani vidijo Evropski parlament, njegovo podobo in vlogo ter kako dobro ga poznajo;
• Evropejci v letu 2016: dojemanje in pričakovanja, boj proti terorizmu in radikalizaciji;
• European youth in 2016, ki je pripravljena v sklopu Evropskega dogodka za mlade;
Z analizo rezultatov se zagotavlja najpopolnejši pregled nad razvojem dogodkov v posameznih državah, regionalnimi posebnostmi, pa tudi družbeno-demografskimi razlikami in zgodovinskimi trendi.
Standardni in drugi 'evrobarometri' so na voljo na straneh Evropske komisije.