skip to content
 
 
 

Prijavite se na razpis Evropskega parlamenta za medijske projekte

15/06/2020

Imate idejo za medijski projekt, povezan z delovanjem EP in EU? Ne spreglejte razpisa za nepovratna sredstva za projekte, izpeljane v obdobju 2020/21. Pozor, rok za prijavo se izteče 31. julija 2020!

Evropski parlament je v ponedeljek, 15. junija 2020, objavil razpis za nepovratna sredstva za medijske projekte za obdobje 2020-2021. Podrobnejše besedilo razpisa (v angleškem jeziku) najdete na TEJ POVEZAVI.

Cilji razpisa

Glavni cilj razpisa je prispevati k večjemu ozaveščanju državljank in državljanov o vlogi in demokratičnih vrednotah Evropskega parlamenta s spodbujanjem strateškega sodelovanja z mediji.

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati aktivnosti so zagotavljanje rednih, zanesljivih ter pluralnih informacij o (prihodnosti) EU – tudi preko široke javne razprave,  ozaveščanje o vlogi Evropskega parlamenta kot edine institucije EU, ki predstavlja glas evropskih državljank in državljanov, ter o njegovi vlogi kot sozakonodajalca v procesu sprejemanja evropske zakonodaje.

Komunikacijski projekti, ki jih bo podprl Evropski parlament

Evropski parlament bo sofinanciral multimedijske projekte na področju televizijske, radijske in spletne produkcije kot tudi tiskanih medijev, ki bodo državljankam in državljanom prinašali nepristransko in na dejstva oprto poročanje o vlogi in pomenu Parlamenta ter o vplivu aktivnosti na ravni EU na vsakodnevno življenje njenih prebivalk in prebivalcev.

Izbrani upravičenci bodo morali pripraviti in objavljati verodostojne in pluralne novinarske vsebine (novice, razprave, intervjuji, ankete, itd.), pri čemer morajo biti v ospredju komunikacijske prioritete EP (med drugim: prispevek EU v boju proti covidu-19 ter gospodarskim in socialnim posledicam pandemije, Konferenca o prihodnosti Evrope, Zeleni dogovor za Evropo, digitalna agenda), ki bodo prilagojene komunikacijskemu okolju v kontekstu pandemije covida-19.

Kriteriji za izbor projektov

Ključni kriteriji za potrditev projekta so njegov potencialni doseg (doseg občinstva glede na velikost države – največ 30 od skupaj 100 točk), ter kakovost in relevantnost projekta (največ 30 od skupaj 100 točk za vsak kriterij).

Projekt mora zajemati več platform, pri čemer mora predlagana strategija vsebovati spletno distribucijo, vključno z družbenimi omrežji, in/ali zagotavljanje interaktivnih storitev za spodbujanje sodelovanja gledalcev/poslušalcev/bralcev v skladu s komunikacijskimi kampanjami Evropskega parlamenta.

Predvidena časovnica 

Rok za oddajo projektov se izteče 31. julija 2020, ocenjevanje oddanih predlogov pa bo nato potekalo do septembra, ko bodo predvidoma znani rezultati ocenjevanja, o katerih bodo obveščeni vsi prijavitelji. V septembru ali oktobru bo sledil podpis dogovorov o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.

Sofinanciranje

Obseg nepovratnih sredstev za posamezen projekt je omejen na največ 80 odstotkov upravičenih stroškov. Celoten obseg sredstev, ki bodo na voljo v tem razpisu, predvidoma znaša 5,15 milijona evrov (za obdobje 2020-2021). Evropski parlament si pridržuje pravico, da ne podeli vseh sredstev.

Kontakti

Predloge projektov oddajte po elektronski pošti na naslov dgcomm-egrants@ep.europa.eu. Če imate dodatna vprašanja v zvezi z razpisom, jih prosimo naslovite na dgcomm-subvention@ep.europa.eu.