skip to content
 
 
 
24/11/2017

V EU več kot milijon strani prevedenih v slovenski jezik

Hiši EU je potekala okrogla miza o pomenu slovenskega jezika in večjezičnosti v Evropskem parlamentu, na kateri so več kot sto udeležencem spregovorili evropski poslanci dr. Milan Zver, dr. Igor Šoltes in g. Franc Bogovič ter generalna direktorja Evropskega parlamenta g. Valter Mavrič in ga. Agnieszka Walter-Drop.

Evropski poslanec dr. Milan Zver (EPP) večjezičnost v EU vidi kot »razvojno priložnost za slovenski jezik.« Ponosen je, da smo, kljub izumrtju nekaterih jezikov, Slovenci uspeli ohraniti svoj jezik in kulturo, to pa pripisuje zgodnjemu pričetku organiziranega šolstva in skrbi za razvoj jezika.

Tudi evropski poslanec dr. Igor Šoltes (Zeleni) meni, da slovenščina v tako velikem prostoru in instituciji, kot je Evropski parlament, pridobiva na prepoznavnosti in veljavi. Izpostavil je, da zaradi izjemnega pomena večjezičnosti na področju jezikov ne smemo varčevati.

Franc Bogovič (EPP) pa poudarja, da tako kot na svetu ni malih držav, so le maloštevilčne in večštevilčne države, tako tudi ni malih jezikov. Enakopravnost vseh 24 jezikov v EU slovenščini prinaša veliko prednosti, hkrati pa prek jezika Slovenci ohranjamo svojo identiteto.

 

 

Vsi trije poslanci so izrazili pohvalo prevajalcem in tolmačem, ki opravljajo izjemno težko in veliko delo tako za evropske poslance kot tudi državljane EU.

Generalni direktor Direktorata EP za prevajanje, g. Valter Mavrič, je v nadaljevanju predstavil organiziranost prevajalcev in tolmačev v Evropskem parlamentu ter izpostavil pomen večjezičnost v EP za posamezne jezike. Slovenščina je sedaj namreč »vedno prisotna in predstavlja del evropske raznolikosti.« Jezik vidi kot osnovni element identitete tako neke osebe kot naroda. Kot zanimivost je povedal, da so prevajalci v EU napisali v slovenščini že več kot milijon strani.

Agnieszka Walter-Drop, generalna direktorica direktorata EP za tolmačenje in konference je dejala, da se »ljudje v svojem jeziku in v svoji identiteti počutijo najbolj varno« - ravno zato, ker je jezik stvar identitete in kulture. Poudarila je, da so v EU vsi jeziki enakopravni, med njimi tudi slovenščina, tolmači in prevajalci pa so s svojim delom zadolženi za omogočanje te enakopravnosti.

 

Sodelujoči na okrogli mizi
Sodelujoči na okrogli mizi

 

 

Generalna direktorja sta se strinjala, da odhod Združenega kraljestva iz EU ne prinaša strahu, da angleščina ne bi ostala eden izmed uradnih jezikov EU. Da bi se to zgodilo, bi namreč morale biti glede tega soglasne vse države, poleg tega pa je angleščina uradni jezik tudi na Malti in Severni Irski. Walter-Drop je sicer izpostavila, da bi manjše število govorcev, katerim angleščina predstavlja materni jezik, lahko pripeljalo do upada lingvistične kakovosti angleškega jezika.

Vsi sodelujoči kot zelo pomembno vidijo tudi učenje tujih jezikov, ki je po besedah generalnega direktorja Mavriča del evropskih vrednot. Danes je poznavanje tujih jezikov, ki Slovencem ni tuje, saj so po znanju tujih jezikov v samem vrhu EU, nuja, hkrati pa seveda za vsakega posameznika predstavlja tudi priložnost.

Okroglo mizo, ki je potekala v sklopu projekta Evropski poslanec za en dan – simulacija Evropskega parlamenta 2017, je za zainteresirano javnost organizirala Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji (IPEP). Letos so se namreč več kot 70. mladim, ki simulirajo delo evropskih poslancev in poslank, pridružili tudi prevajalci in tolmači, ki jim bodo omogočili izkušnjo večjezičnosti, lahko bodo namreč govorili v kar štirih delovnih jezikih EU – slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini.

Generalni direktor Direktorata EP za prevajanje, g. Valter Mavrič
Generalni direktor Direktorata EP za prevajanje, g. Valter Mavrič

 

 

Fotografije z okrogle mize in dogodka Evropski poslanec za en dan si lahko ogledate TUKAJ. Do videoposnetka okrogle mize pa lahko dostopate TU.