skip to content
 
 
 
20/01/2017

V katerih odborih bodo delovali slovenski poslanci?

Po volitvah predsednika, podpredsednikov in kvestorjev je Evropski parlament v četrtek potrdil še sestavo 22 stalnih odborov.

Evropski parlament
Evropski parlament

Razmerje med političnimi skupinami v odborih odraža razmerje v celotnem Parlamentu. Odbori bodo na sejah do konca januarja izvolili svoje predsednike in do štiri podpredsednike.

Članstvo slovenskih poslank in poslancev po odborih

Zunanje zadeve / AFET
- Lojze PETERLE (ELS)
- Ivo VAJGL (ALDE)

Proračun / BUDG
- Patricija ŠULIN (ELS)

Zaposlovanje in socialne zadeve / EMPL
- Romana TOMC (ELS)

Notranji trg in varstvo potrošnikov / IMCO
- Igor ŠOLTES (Zeleni/ESZ)

Regionalni razvoj / REGI
- Franc BOGOVIČ (ELS)

Kultura in izobraževanje / CULT
- Milan ZVER (ELS)

Državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve / LIBE
- Tanja FAJON (S&D)