skip to content
 
 
 
04/09/2019

VABILO K SODELOVANJU V PROGRAMU ŠOLA AMBASADORKA EP IN EVROŠOLA

Vabimo vas, da v šolskem letu 2019/20 sodelujete v prenovljenem izobraževalnem programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, namenjenem ozaveščanju in izobraževanju dijakov in učiteljev o EU in z njo povezanih temah ter usposabljanju dijakov za aktivno državljanstvo.

Letos smo, v skladu s smernicami Evropskega parlamenta, za šole pripravili nov koncept izobraževalnega programa o EU za učitelje in dijake, ki združuje izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) in tekmovanje Evrošola! V prenovljenem programu bodo tako združene in nadgrajene aktivnosti obeh prejšnjih programov, kar bo sodelujočim šolam omogočalo lažjo koordinacijo in večji doseg izvajanih aktivnosti, v splošnem pa združitev stremi k bolj enotnemu, urejenemu in predvsem učinkovitemu izobraževanju o Evropski uniji. Pri snovanju združenega programa smo v največji možni meri upoštevali predloge za izboljšave in nadgradnjo, ki ste jih šole podale v preteklih letih.

Tokratni program bo kar 18 slovenskim šolam in njihovim dijakom omogočil obisk Evropskega parlamenta v Strasbourgu in sodelovanje na mednarodni simulaciji Evrošola/Euroscola!

Več informacij o novem programu najdete v priponki.

V priponki vam pošiljamo tudi Izjavo o sodelovanju in vas vabimo, da nam jo izpolnjeno in podpisano najpozneje do 20. septembra 2019 vrnete na naslov:

Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji

za program EPAS/Evrošola

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Elektronsko kopijo izjave pošljite na naslov epljubljana@ep.europa.eu do 20. septembra 2019.

Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) se bo v šolskem letu 2019/20 v Sloveniji izvajal že četrto leto zapored, vanj pa je bilo v zadnjem šolskem letu 2018/19 vključenih že 50 slovenskih izobraževalnih ustanov – srednjih šol in dijaških domov. Kaj program nudi sodelujočim šolam, dijaškim domovom, dijakom in mentorjem:

  • Šola z uspešno izvedbo programa pridobi enoletni častni naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in prejme plaketo, ki jo lahko izobesi na pročelje šole.
  • Sodelujoči dijaki okrepijo znanje in kompetence, kritično mišljenje in politično-državljansko ozaveščenost, ki so bistvenega pomena za razvoj dejavnih in odgovornih državljanov, sodelujejo na dogodkih Pisarne Evropskega parlamenta ter ob koncu šolskega leta prejmejo potrdilo o sodelovanju v programu. Po koncu projekta prejmejo naziv Dijak ambasador Evropskega parlamenta in so povabljeni na prav njim namenjeno slovesnost EYE Slovenija 2020.
  • Najboljši dijaki se udeležijo simulacije delovanja Evropskega parlamenta Evrošola v Strasbourgu v Franciji.
  • Sodelujoči učitelji prejmejo gradivo za izvedbo programa na šoli, udeležijo se dveh strokovnih usposabljanj po osem pedagoških ur v Ljubljani, celo šolsko leto pa imajo na voljo tudi podporo s strani naših sodelavcev. Za uspešno sodelovanje prejmejo naziv Mentor ambasador Evropskega parlamenta in imajo pozneje možnost sodelovanja na seminarju v Bruslju ter izmenjave izkušenj in partnerstva na evropski ravni. Poleg tega lahko učitelji sodelovanje v okviru združenega projekta EPAS/Evrošola uveljavljajo za pridobivanje točk za napredovanje v naziv. Iz tega naslova lahko dobijo 2 točki za mentoriranje celoletnega projekta in po 0,5 točke za udeležbo na posameznem izobraževalnem seminarju za učitelje.

Informacije o tem, kaj nudi program in kakšne so obveznosti sodelujočih šol, mentorjev in dijakov, najdete v pripetem dokumentu.

Natančna navodila za izvedbo združenega programa Šola ambasadorka EP in Evrošola bodo mentorji prejeli po zaključku prijav, da jih bodo lahko proučili do prvega seminarja za učitelje in pripravili morebitna vprašanja. Prav tako bodo po zaključenih prijavah mentorji prejeli ustrezna gradiva za izvedbo programa.

Prvi seminar oz. usposabljanje za učitelje bo potekalo v ponedeljek, 7. oktobra 2019 (med 9.00 in 17.00), drugi seminar oz. usposabljanje pa v petek, 31. januarja 2020. Oba seminarja bosta potekala v Hiši Evropske unije (Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana). Udeležba na prvem seminarju je za mentorje obvezna (vsaj en mentor iz posamezne šole oz. dijaškega doma).

Za vse dodatne informacije ali pojasnila v zvezi s programom se lahko obrnete na Andreja Miholiča na e-naslov andrej.miholic@europarl.europa.eu

Veselim se (ponovnega) sodelovanja z vami!

 

mag. Manja Toplak

vodja Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji