skip to content
 
 
 
30/09/2016

Vabilo na simulacijo Evropskega parlamenta 2016

Evropski poslanec za en dan je simulacija Evropskega parlamenta v Sloveniji. Namenjena je študentkam in študentom, ki se želijo preizkusiti v vlogi evropske poslanke ali poslanca in razpravljati o aktualnih perečih vprašanjih v EU.

Skozi igranje vlog poslancev v Evropskem parlamentu simulacija mladim daje priložnost, da neposredno spoznajo delovanje Evropskega parlamenta ter procese odločanja, ki v njem potekajo. Udeleženci iz celotne Slovenije se postavijo v vlogo evropskih poslancev in razpravljajo o aktualnih perečih vprašanjih, s katerimi se sooča in ukvarja Evropska unija.

Osrednja tema: Migracijska in azilna politika EU

Letos bodo evropske poslanke in evropski poslanci za en dan obravnavali migracijsko in azilno politiko EU, z namenom vzpostaviti učinkovit in vzdržen enoten migracijski in azilni sistem Evropske unije.

 

Evropski kontinent se namreč sooča z eno največjih humanitarnih in begunskih kriz v zadnjih desetletjih. Zaradi vojne in nevzdržnih življenjskih razmer se je v zadnjih nekaj letih proti Evropi odpravilo več kot milijon beguncev in migrantov iz Bližnjega vzhoda in širše regije. Evropska unija je bila na takšno situacijo nepripravljena, kar se je pokazalo pri mnogih zapletih, nejasnostih in nepravilnostih pri obvladovanju  ter reševanju begunske in migracijske krize. Neharmoniziranost področja migracijske in azilne politike se je odrazila v velikih razlikah med državami članicami pri naslavljanju problematike. Nadalje zaradi odsotnosti jasnih kriterijev za porazdelitev odgovornosti prihaja do nesorazmernih pritiskov in nesorazmerne delitve bremena med države članice, hkrati pa sistem vlaganja prošenj in nadaljnjega gibanja prosilcev za azil med državami EU ni učinkovit.

 

Begunska kriza je tako sprožila zavedanje Evropske unije, da njena skupna politika priseljevanja ne deluje, ter poudarila potrebo po boljšem upravljanju z migracijskimi tokovi in po koordiniranem pristopu EU glede priseljevanja v EU, ki bo upošteval ekonomske, demografske in politične vidike, ter tudi dinamiko med državami članicami. Zaradi tega je nujno, da države članice EU okrepijo sodelovanje na tem področju in vzpostavijo bolj učinkovit, vzdržen in enoten migracijski in azilni sistem Evropske unije.

 

Edinstvena priložnost …

Simulacija politik Evropske unije in demokratičnih postopkov odločanja preko igre vlog študentkam in študentom nudi edinstveno priložnost:

  • da se preizkusijo v vlogi evropskih poslank in poslancev,
  • da poglobijo svoje znanje o delovanju in vlogi Evropskega parlamenta,
  • da razvijejo ali izboljšajo svoje komunikacijske in pogajalske spretnosti,
  • da osebno spoznajo slovenske poslance v Evropskem parlamentu in
  • da najboljši izmed njih po opravljeni simulaciji morda opravljajo stažiranje pri enem izmed slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu.

Potek simulacije

Pred simulacijo:

Po zaprtju prijav izbrani udeleženci simulacije preko elektronske pošte prejmejo obvestilo o izbiri. Udeležencem je nato dodeljeno poslansko mesto - politična skupina in parlamentarni odbor. Udeleženci bodo razdeljeni v tiste politične skupine, katerih člani so tudi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, simulirali pa bodo delo štirih parlamentarnih odborov, ki se glede na vsebino najbolj ukvarjajo z obravnavano temo. Udeleženci prav tako prejmejo gradivo, ki služi kot podlaga za nadaljnje samostojno raziskovanje. Pred začetkom simulacije morajo udeleženci preučiti gradivo ter pripraviti svojo pozicijo in stališča na obravnavano temo, glede na politično stranko, ki jo zastopajo.

Na simulaciji:

Tridnevni dogodek se prične z otvoritveno slovesnostjo in okroglo mizo s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu na temo prihodnosti Evropske unije. Drugi in tretji dan pa udeleženci prek igranja vlog vzpostavijo model Evropskega parlamenta. Simulacija se začne z vsebinskimi usklajevanji po političnih skupinah in parlamentarnih odborih, nato pa udeleženci na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta obravnavajo vsebinski dokument o dogovorjeni temi.

Simulacija poteka v slovenskem jeziku.

Po simulaciji:

Udeleženci po uspešno opravljeni simulaciji prejmejo potrdilo o sodelovanju s strani Informacijske pisarne Evropskega parlamenta.

Prijava

Prijave na dogodek so zaključene.