skip to content
 
 
 

Sodelovanje državljanov

Evropski parlament: Vaš glas v Evropi

vir: Architecture Studio
vir: Architecture Studio

Pogodba o Evropski uniji in Evropska ustava uvajata državljanstvo Unije. Vsak posameznik, državljan katerekoli države članice Evropske unije, je tudi državljan EU. Državljanstvo Unije je dopolnitev in ne nadomestitev nacionalnega državljanstva. Splošne neposredne volitve v Evropski parlament in udeležba evropskih državljanov na njih dajejo Parlamentu polno legitimnost.

Evropski državljanstvo zagotavlja državljanom Unije pravico prostega gibanja in bivanja na ozemlju držav članic, pravico voliti in biti voljen na evropskih in občinskih volitvah, pravico do diplomatske zaščite v tretjih državah in tudi:

  • pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament;
  • pravico vložiti pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic;
  • pravico pisati kateri koli instituciji ali organu v enem od uradnih jezikov Unije in prejeti odgovor v istem jeziku.

Pravica do naslavljanja peticij

Vsaka oseba, ki prebiva v eni od držav članic, ima pravico, da posamezno ali v skupini pošlje na evropski parlament peticijo o vprašanju s področja dejavnosti Unije, ki ga neposredno zadeva, in sicer na naslov:

Evropski parlament
Peticije
L-2929 Luksemburg

Ali v elektronski obliki preko spletne strani:  
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49&language=SL

Pritožba evropskemu ombudsmanu

Če se želi državljan pritožiti zaradi nepravilnega delovanja katere od evropskih ustanov, se lahko obrne na evropskega varuha pravic ali ombudsmana, ki ga imenuje Evropski parlament.


European Ombudsman
1, avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
F - 67001 Strasbourg Cedex
Tel.: (+33) 3 88 17 23 13 - 3 88 17 23 83
Faks: (+33) 3 88 17 90 62
e-pošta: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Spletna stran Evropskega varuha človekovih pravic

Dopisovanje EP in državljanov

Državljani imajo tudi možnost dopisovanja z evropskimi institucijami ali organi v enem od uradnih jezikov Unije, v katerem bodo nato tudi prejeli odgovor. Povezava na spletno stran EP Dopisovanje z državljani s svojim poštnim predalom omogoča torej tudi Evropski parlament.


Nekaj načinov dopisovanja z Evropskim parlamentom in organi le tega najdete tudi v spletni zloženki - Pošta državljanov. Na Pošto državljanov lahko pišete v, poleg uradnih jezikih Evropske unije, tudi v slovenskem jeziku in imate tudi pravico do odgovora v le tem.

Pravica do obveščenosti

Državljani Unije in osebe s prebivališčem v eni od držav članic imajo tudi pravico dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, in sicer pod pogoji, ki jih opredeljuje uredba Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Parlamenta, Sveta in Komisije. Iskanje in pregled dokumentov omogoča register, ki ga ima vsaka institucija in ki je odprt za javnost ter dostopen preko spletnih strani.

Vsak državljan Evropske unije, vsaka fizična ali pravna oseba, ki prebiva ali ima stalno registriran sedež v eni od držav članic, pa tudi osebe, ki niso državljani Evropske unije oziroma v njej ne prebivajo, lahko oddajo svojo zahtevo za določen dokument. Vloge lahko oddajo pisno ali v elektronski obliki na naslov Registre@europarl.europa.eu.


Na spletni strani Evropskega parlamenta lahko državljani v Registru dokumentov EP in med Uradnimi dokumenti EP brez težav sami najdejo vse od dnevnih redov, osnutkov poročil in mnenj, registrov prisotnosti in izidov poimenskega glasovanja, sprejetih besedil, resolucij, pisnih izjav, razprav na zasedanjih, biltenov, parlamentarnih vprašanj, poslovnika do dokumentov iz prejšnjih parlamentarnih mandatov.

Poleg tega se lahko obrnejo na informacijske pisarne Evropskega parlamenta v državah članicah ali svoja vprašanja pošljejo na elektronski naslov civis@europarl.europa.eu . Dostop do vseh dokumentov, ki so jih objavili organi Evropske unije, je možen tudi v evropskih dokumentacijskih centrih, ustanovljenih v večjih evropskih mestih (Tukaj).

Z zakonodajo ali besedili Komisije, na katero se nanašajo parlamentarni dokumenti, se lahko seznanijo na spletnih straneh Komisije in Sveta EU. Najbolj celovit pregled celotne dokumentacije EU pa se nahaja na naslovu EUROPA - Dokumenti Evropske unije.

Iskanje pripravništva in zaposlitve v Evropi

Pripravništva
V želji prispevati k evropski vzgoji in poklicnemu usposabljanju državljanov, ter jim omogočiti, da bolje spoznajo, kaj Evropski parlament je in s čim se ukvarja, Parlament pripravlja različne možnosti opravljanja prakse in "študijskih obiskov" v okviru svojega sekretariata.

Možnosti opravljanja prakse v EP, ki je lahko plačana ali neplačana, so naslednje:

  • splošna usmeritev
  • novinarska usmeritev
  • praksa za prevajalce
  • praksa za konferenčne tolmače (v zelo omejenem številu).

Prakse je mogoče opravljati tudi v / pri:

Zaposlitve

Obiščite

Evropski parlament

Informacije o organizaciji obiska EP

Informacijsko pisarno EP za Slovenijo

Za podrobne informacije o obisku naše Pisarne nam pišite na naš e-naslov epljubljana@europarl.europa.eu. E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript ali nas pokličite na 01 252 88 30.