skip to content
 
 
 

Viri informacij o EU

Informacijski viri o EU v Sloveniji

Evropski parlament
Informacijska pisarna za Slovenijo

Dunajska 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 / (0)1 / 252 88 00
Faks.:+386 / (0)1 / 252 88 30
e-pošta: epljubljana@europarl.europa.eu
http://www.europarl.si/

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Dunajska 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 / (0)1/ 252 88 00  
Faks.: +386 / (0)1/ 425 20 85
e-pošta: comm-rep-lju@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm

Europe Direct

Informacijske točke Europe Direct v Sloveniji
Tel.: +800 6 7 8 9 10 11
Brezplačna telefonska številka kjer koli v EU
http://www.europedirect.si/

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Tel.: +386 / (0)1/ 400 36 80
Faks.: +386 / (0)1/ 400 35 22  
e-pošta: gp.svrk@gov.si
http://www.svrk.gov.si/si/

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 / (0)1 / 478 20 00
Faks: +386 / (0)1 / 478 23 40
e-pošta: gp.mzz@gov.si
http://www.mzz.gov.si/si/evropske_politike/

Gospodarska zbornica  Slovenije

Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Slovenija  
Tel.:   +386 / (0)1 / 589 80 00  
Faks: +386 / (0)1 / 589 81 00
e-pošta: oez@gzs.si
http://www.gzs.si/

Evropski dokumentacijski center

Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.:+386 / (0)1 /589 25 95, +386 / (0)1 / 589 25 96
Faks:+386 / (0)1 / 589 26 95
e-pošta: edc@ef.uni-lj.si
http://www.ef.uni-lj.si/edc/