skip to content
 
 
 

Akreditacija

Novinarska akreditacija za vse institucije EU je namenjena stalnim dopisnikom v Bruslju, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določijo tiskovne službe posameznih ustanov. Akreditacija velja za vse tri kraje dela Evropskega parlamenta (Bruselj, Strasbourg in Luksemburg). Prošnje za pridobitev te akreditacije naslovite na tiskovno službo Evropske komisije.

Informacije o akreditacijah pri Evropski komisiji

Novinarji, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev stalne akreditacije za vse institucije, vendar redno poročajo o delu Evropskega parlamenta in so nameščeni v Bruslju, Strasbourgu ali Luksemburgu (oziroma v bližini teh mest) lahko od tiskovne službe Evropskega parlamenta dobijo letno akreditacijo, ki velja le za Evropski parlament v njegovih treh krajih dela.

Novinarji, ki niso stalno nameščeni v Bruslju, Strasbourgu ali Luksemburgu, lahko novinarsko akreditacijo pridobijo za posamezno sejo ali zasedanje. Akreditacijo lahko novinarji pridobijo pri vhodu za novinarje ob predložitvi nacionalne novinarske izkaznice in osebne izkaznice oz. potnega lista.

Imetniki akreditacije lahko dostopajo do zgradb Parlamenta in lahko uporabljajo prostore in opremo, ki so namenjeni novinarjem.

Za dostop do poslopij Parlamenta z avdiovizualno opremo ter za dovoljenje za snemanje in fotografiranje morajo televizijske ekipe in fotografi zaprositi za dodatno akreditacijo pri avdiovizualnem oddelku.

Informacije o akreditacijah pri Evropskem parlamentu

Kontakti:

Novinarske akreditacije
Isabelle MORDELLE
TEL (Bruselj): +32 228 41528
TEL (Strasbourg): +33 3881 74005
E-pošta: presse-conf@ep.europa.eu

Avdiovizualne akreditacije
Kirsten VAN KAMPEN
TEL (Bruselj): +32 228 44817
TEL (Strasbourg): +33 3881 74561
FAX (Bruselj): +32 228 40789
FAX (Strasbourg): +33 3881 76946
E-pošta: AVaccreditations@ep.europa.eu