skip to content

 
 
 

Za mlade

Poslanstvo pisarne je povečati in izboljšati vedenje o vlogi Evropskega parlamenta pri ciljnih javnostih - mladih, medijih, mnenjskih voditeljih in splošni javnosti - in informirati Evropski parlament o dogajanju v Sloveniji. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji zato organizira različne projekte in informativne dejavnosti za mlade, s katerimi želi mlade seznaniti z demokratičnimi procesi in jih povabiti k aktivni participaciji.

 

Bi radi spoznali kako poteka delo v Evropskem parlamentu? Več informacij o praksah in možnostih zaposlitve najdete v tej publikaciji:

 

Šola ambasadorka

Je izobraževalni program namenjen učencem srednjih in poklicnih šol ter njihovim profesorjem, ki na svoji šoli prevzamejo vlogo dijakov ali profesorjev ambasadorjev Evropskega parlamenta ter opravljajo nalogo ozaveščanja o parlamentarni demokraciji, politični izbiri in o široki paleti možnosti, ki jih EU omogoča mladim. Izvajanje programa v Sloveniji je Evropski parlament začel v letu 2017.

Šola ambasadorka
 

Za srednješolce

Za mlade, ki želijo spoznati delovanje Evropske unije ter pokazati svoje znanje v interaktivnih tekmovanjih in kvizih, ali pa debatirati o aktualnih tematikah in problemih o katerih odloča Evropski parlament. Najboljše čaka obisk na EVROŠOLI – simulaciji Evropskega parlamenta, ki poteka na njegovem sedežu v Strasbourgu. Udeležujejo se je dijaki iz vseh 27 držav članic EU.

Za srednješolce
 

Za študente


Se želite podati v svet demokracije Evropske unije? Ali pa vas zanimajo različne možnosti, ki vam jih omogočata enotni trg ter življenje v skupnosti? Udeležite se dogodkov v različnih krajih, spremljajte aktualne priložnosti za mlade, spoznajte evropske poslance iz Slovenije ter tudi sami sooblikujte svoje možnosti življenja v Evropski uniji.

Za študente
 

Pripravništvo

Evropski parlament skuša prispevati k poklicnemu usposabljanju mladih ter jim omogočiti, da se bolje seznanijo z njim in njegovim delom. Pripravništvo v Parlamentu omogoča delo v multikulturnem okolju in spoznavanje različnih dejavnosti v okviru sprejemanja zakonodaje, prevajanja, tolmačenja in odnosov z javnostmi. Opravljate ga lahko v Bruslju, Strasbourgu in vseh glavnih mestih v državah članicah EU.

Pripravništvo v EP
Prijavite se na pripravništva
 

Za osnovnošolce

Učenci osnovnih šol se udeležujejo različnih kreativnih natečajev in mladinskih dogodkov s pomočjo katerih širijo svoje poznavanje Evropske unije, njenih vrednot, ciljev in dogodkov, ki so zaznamovali njen razvoj ter razmišljajo o tem, kako Evropejci živijo kot del skupnosti – kakšne so njihove prednosti in kakšne izzive prinaša tak način življenja.

 

Za učitelje in profesorje

V podporo poučevanju vsebin EU ter izobraževanju o pomenu delovanja evropske parlamentarne demokracije, potekajo seminarji za učitelje osnovnih in srednjih šol. Namenjeni so posredovanju znanja o tem, kako nadgraditi obstoječe učne načrte ter najnovejših metodah in tehnikah poučevanja tematike. Posredujemo vam tudi zbrana učna ter informativna gradiva o delovanju EU in vlogi Evropskega parlamenta.

Za učitelje in profesorje