skip to content

 
 
 

Za mlade

Poslanstvo pisarne je povečati in izboljšati vedenje o vlogi Evropskega parlamenta pri ciljnih javnostih - mladih, medijih, mnenjskih voditeljih in splošni javnosti - in informirati Evropski parlament o dogajanju v Sloveniji. Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji zato organizira različne projekte in informativne dejavnosti za mlade, s katerimi želi mlade seznaniti z demokratičnimi procesi in jih povabiti k aktivni participaciji.

Bi radi spoznali kako poteka delo v Evropskem parlamentu? Več informacij o praksah najdete na tej povezavi, o možnostih zaposlitve v evroppskih institucijah in aktualnih razpisanih delovnih mestih pa na spletni strani urada EPSO.

 

Šola ambasadorka

Je izobraževalni program, namenjen učencem srednjih in poklicnih šol ter njihovim profesorjem, ki na svoji šoli prevzamejo vlogo dijakov ali profesorjev ambasadorjev Evropskega parlamenta ter opravljajo aktivnosti, povezane z ozaveščanjem o parlamentarni demokraciji, politični izbiri in o široki paleti možnosti, ki jih EU omogoča mladim. Izvajanje programa v Sloveniji je Evropski parlament začel v letu 2017.

Šola ambasadorka
 

Za srednješolce

Za mlade, ki želijo spoznati delovanje Evropske unije ter pokazati svoje znanje v interaktivnih tekmovanjih in kvizih, ali pa debatirati o aktualnih tematikah in problemih o katerih odloča Evropski parlament. Najboljše čaka obisk na EVROŠOLI – simulaciji Evropskega parlamenta, ki poteka na njegovem sedežu v Strasbourgu. Udeležujejo se je dijaki iz vseh 27 držav članic EU.

Za srednješolce
 

Za študente


Se želite podati v svet demokracije Evropske unije? Ali pa vas zanimajo različne možnosti, ki vam jih omogočata enotni trg ter življenje v skupnosti? Udeležite se dogodkov v različnih krajih, spremljajte aktualne priložnosti za mlade, spoznajte evropske poslance iz Slovenije ter tudi sami sooblikujte svoje možnosti življenja v Evropski uniji.

Za študente
 

Pripravništvo

Evropski parlament skuša prispevati k poklicnemu usposabljanju mladih ter jim omogočiti, da se bolje seznanijo z njim in njegovim delom. Pripravništvo v Parlamentu omogoča delo v multikulturnem okolju in spoznavanje različnih dejavnosti v okviru sprejemanja zakonodaje, prevajanja, tolmačenja in odnosov z javnostmi. Opravljate ga lahko v Bruslju, Strasbourgu in Luxembourgu ter v vseh pisarnah za stike v državah članicah EU, tudi v Ljubljani.

Pripravništvo v EP
Prijavite se na pripravništva
 

Za osnovnošolce

Učenci osnovnih šol se udeležujejo različnih kreativnih natečajev in mladinskih dogodkov s pomočjo katerih širijo svoje poznavanje Evropske unije, njenih vrednot, ciljev in dogodkov, ki so zaznamovali njen razvoj ter razmišljajo o tem, kako Evropejci živijo kot del skupnosti – kakšne so njihove prednosti in kakšne izzive prinaša tak način življenja.

 

Za učitelje in profesorje

V podporo poučevanju vsebin EU ter izobraževanju o pomenu delovanja evropske parlamentarne demokracije, potekajo seminarji za učitelje osnovnih in srednjih šol. Namenjeni so posredovanju znanja o tem, kako nadgraditi obstoječe učne načrte ter najnovejših metodah in tehnikah poučevanja tematike. Posredujemo vam tudi zbrana učna ter informativna gradiva o delovanju EU in vlogi Evropskega parlamenta.

Za učitelje in profesorje