skip to content

 
 
 

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

Po velikem uspehu, ki ga je dosegel v drugih državah EU, se je program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta v lanskem šolskem letu preselil tudi v Slovenijo. Izobraževalni program predstavlja odlično priložnost za vse učence srednjih in poklicnih šol ter njihove učitelje, da kot pravi pristaši evropskega povezovanja, prevzamejo vlogo dijaka ali mentorja ambasadorja Evropskega parlamenta, s tem postanejo predstavniki življenja v EU na svoji šoli in opravljajo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim.

 

 

Program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, je namenjen srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. Predvsem je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo.

Program ustvarja razvijajočo se mrežo šol ambasadork, ki svoje izobraževalne dejavnosti izvajajo v stalnem sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom ter njegovimi predstavniki – evropskimi poslanci. Slovenske šole se v skupno šolsko-parlamentarno mrežo za sodelovanje lahko vključijo prek vnaprej določenih učnih aktivnosti na področju vrednot, delovanja evropske demokracije in možnosti življenja v EU.

Šole ambasadorke, kot del svojega učnega programa, izvajajo naslednje dejavnosti:

  • sodelujoči učitelji ali drugo šolsko osebje so imenovani za mentorje ambasadorje, ki so odgovorni za izvajanje programa v šoli;
  • izbrani učenci postanejo dijaki ambasadorji in skrbijo za obveščanje sovrstnikov o glavnih sporočilih evropske parlamentarne demokracije;
  • mentor dijakom posreduje učna gradiva EU in skrbi, da le-ti lahko delijo svoje znanje o evropskih institucijah in Evropskem parlamentu z vrstniki ter jih spodbujajo k temu, da postanejo aktivni evropski državljani;
  • šola ustanovi infotočko EU, točko za informacije in dejavnosti, posvečeno Evropi in evropskim institucijam (npr. na spletu ali v šolski knjižnici);
  • mentor s pomočjo dijakov ambasadorjev pripravi dogodek ob dnevu Evrope (9. maj), to je lahko na primer evropska tržnica, na kateri se prodajajo raznovrstni evropski izdelki, evropski glasbeni festival ali debatno tekmovanje na eno od tem EU;
  • mentor skupaj z dijaki ambasadorji tekom leta organizira tudi šolske in zunajšolske dejavnosti, povezane z evropskimi dejavnostmi v okviru šole. To je na primer lahko razprava s poslanci Evropskega parlamenta ali predstavitve o različnih politikah EU, kot so politike o okolju, človekovih pravicah in kmetijstvu;
  • dijaki ambasadorji opravljajo posebne naloge, povezane z EU, med drugim organizirajo evropske dogodke, tržnice in igre ter vzpostavljajo stike s poslanci Evropskega parlamenta, drugimi šolami, organizacijami in mestnimi hišami. Lahko skrbijo tudi za objave novic, fotografij in dnevnikov na družbenih omrežjih.

IZBOR ŠOL IN IZVAJANJE PROGRAMA

Za učitelje, ki program vodijo na svojih šolah, so organizirana uvodna in poglobljena usposabljanja o delovanju programa, vlogi in dejavnostih Evropskega parlamenta, poučevanju tematike, povezane z EU, in drugih pomembnih temah. Na usposabljanjih so deležni predstavitev uslužbencev Informacijske pisarne Evropskega parlamenta in pedagoških strokovnjakov, k sodelovanju so lahko povabljeni tudi evropski poslanci iz Slovenije.

Mentorji, ki so imenovani za ambasadorje Evropskega parlamenta, prejmejo učne pripomočke in gradiva, ki so razvita v skladu z metodo 'učenja skozi delo' ter vključujejo vsebinske module, interaktivne naloge, različne kvize in zanimive videoposnetke na temo EU.

Program bo v prihodnje omogočil možnost t. i. twinningov, povezovanja z ostalimi sodelujočimi šolami iz celotne Evrope. Posamezni učitelji se udeležijo dodatnih usposabljanj za učitelje, ki so organizirani v Bruslju. Dijaki sodelujočih šol imajo možnost udeležbe na simulaciji Evropskega parlamenta Evrošola ali sodelovanja na evropskem dogodku za mlade EYE na sedežu parlamenta v Strasbourgu.

Informacijska pisarna med prijavnim postopkom zagotavlja, da izbor šol odraža družbeno in geografsko ravnovesje v Sloveniji, ter skrbi za uravnoteženo sodelovanje srednjih in poklicnih šol. Enkrat letno poteka ocenjevanje v kolikšnem obsegu so šole izvedle zgoraj opisane zahtevane dejavnosti. Tiste, ki so bile pri tem uspešne, bodo pridobile naziv in bodo lahko nosile plaketo »šola ambasadorka«.

Dijaki in učitelji, ki so ta program že opravili tudi v drugih državah, so seznanjeni z možnostmi, ki jih ponuja evropsko državljanstvo, bolje se zavedajo svojih možnosti za delovanje in ne nazadnje tudi tega, kako pomembna je udeležba na evropskih volitvah leta 2019.

 

Manja Toplak, vodja Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji

EPLjubljana@ep.europa.eu

 

 

Gradivo prvega usposabljanja za mentorje ambasadorje Evropskega parlamenta (19. 10. 2017)Gradivo drugega usposabljanja za mentorje ambasadorje Evropskega parlamenta (15. 2. 2018)Izobraževalno gradivo Šola ambasadorka Evropskega parlamenta