skip to content

 
 
 

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je odlična priložnost za dijake in učitelje srednjih in poklicnih šol, da bolje spoznajo svojo evropsko domovino in postanejo ambasadorji evropskega povezovanja in sobivanja v svoji šoli in skupnosti.

Ena izmed ključnih nalog Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji je ozaveščanje javnosti o organizaciji, delovanju in pomenu Evropske unije in spodbujanje aktivnega državljanstva in politične participacije kot temeljev delujoče parlamentarne demokracije. Pri tem smo še posebej osredotočeni na izobraževanje mladih, ki jih nagovarjamo s številnimi aktivnostmi, ključna v tem pogledu pa sta projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) in Evrošola.

Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. S projektom želimo okrepiti zavedanje o EU in evropski parlamentarni demokraciji ter mladim približati znanje o delovanju EU in Evropskega parlamenta.

Mladi in njihovi mentorji skozi različne aktivnosti odkrivajo, kaj pomeni biti evropski državljan, prednosti evropskega povezovanja v vsakdanjem življenju, vlogo Evropskega parlamenta in drugih institucij v odločevalskem procesu ter pomen aktivnega državljanstva.

V okviru projekta EPAS morajo sodelujoče skupine mentorjev in dijakov skozi šolsko leto predelati nabor z EU povezanih vsebin, pripraviti informacijsko stojnico (fizično in/ali spletno) in vsaj en dogodek, namenjen seznanjanju vrstnikov na šoli z EU in z njo povezanimi temami, ter izpolniti druge naloge, s čimer si šole prislužijo naziv šola ambasadorka Evropskega parlamenta, sodelujoči dijaki in dijakinje pa naziv ambasador(ka) Evropskega parlamenta.

Program v šolskem letu 2022/2023 poteka že sedmič, v njem pa sodeluje kar 80 slovenskih izobraževalnih ustanov – srednjih šol in dijaških domov - ter precej več kot 1000 dijakov in skoraj 200 mentorjev.

Aktivnosti programa

Izobraževalni program EPAS obsega naslednje aktivnosti, ki jih morajo šole opraviti med šolskim letom: 

 • udeležba na seminarju za učitelje (obvezna za nove mentorje, zaželena za ostale) 
 • proučitev izobraževalnih gradiv o EU
 • priprava informacijskega kotička o EU na šoli (fizičnega in/ali spletnega)
 • priprava dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope (9. maj) 
 • sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook
 • vodenje lastnega profila EPAS, namenjenega širjenju evropskih vsebin na družbenih omrežjih
 • organizacija drugih dodatnih dogodkov in aktivnosti (neobvezno) 

Vse opravljene aktivnosti se točkujejo, koordinatorji programa pa ob zaključku šolskega leta na podlagi tega pripravimo končno razvrstitev sodelujočih šol. Prvouvrščena šola prejme častni naziv Naj šola ambasadorka Evropskega parlamenta in za eno leto tudi prenosljivi pokal programa EPAS. V šolskem letu 2021/22 je ta čast pripadla II. gimnaziji Maribor.

Poleg tega ekipe zmagovalnih šol v posameznih kategorijah dejavnosti (informacijska točka, družbena omrežja, dogodek ob dnevu Evrope in drugi dogodki) prejmejo posebne medalje, najbolje uvrščene šole pa v naslednjem šolskem letu odpotujejo tudi na obisk in enodnevno simulacijo Evropskega parlamenta v Strasbourgu - Evrošola/Euroscola. 

Zakaj sodelovati?

 • Šola z uspešno izvedbo programa pridobi enoletni častni naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in prejme plaketo, s katero lahko okrasi pročelje šole.
 • V sklopu programa šole prejmejo različno gradivo za poučevanje evropskih vsebin (moduli EPAS, vključeni so načrti učnih ur) in izvedbo programa na šoli.
 • Sodelujoči dijaki okrepijo znanje in kompetence, kritično mišljenje in politično-državljansko ozaveščenost, ki so bistvenega pomena za razvoj dejavnih in odgovornih državljanov, sodelujejo na dogodkih Pisarne Evropskega parlamenta ter ob koncu šolskega leta prejmejo potrdilo o sodelovanju v programu. Po koncu projekta prejmejo naziv dijak ambasador Evropskega parlamenta in so povabljeni na prav njim namenjeno zaključno slovesnost.
 • Najboljši dijaki se udeležijo simulacije delovanja Evropskega parlamenta Evrošola v Strasbourgu v Franciji v naslendjem šolskem letu. 
 • Sodelujoči učitelji (sodeluje lahko več učiteljev iz iste šole) se udeležijo strokovnega usposabljanja v trajanju vsaj 8 pedagoških ur v Ljubljani, celo šolsko leto pa imajo na voljo tudi podporo s strani naših sodelavcev. Za uspešno sodelovanje v projektu prejmejo naziv mentor ambasador Evropskega parlamenta.

Kako sodelovati?

Vse srednje šole in dijaški domi v Sloveniji ob začetku šolskega leta (predvidoma konec avgusta in na začetku septembra) prejmete vabilo k sodelovanju v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, skupaj s predstavitvenimi dokumenti in pristopno izjavo, ki nam jo izpolnjeno vrnete na v vabilu izpisani elektronski naslov ali po pošti na naslov Pisarna Evropskega parlamenta, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

Interes za sodelovanje v programu nam lahko kadar koli pošljete tudi na naslova andrej.miholic@ep.europa.eu ali maja.mezeg@ipm-institut.si in si tako zagotovite, da boste vabilo za naslednjo sezono EPAS prejeli neposredno na vaš elektronski naslov. S tem se seveda ne zavezujete vnaprej k sodelovanju v programu. Na zgornjih naslovih smo vam na voljo tudi za vsa vprašanja v zvezi s programom Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

Pridružite se nam v prihodnjem šolskem letu, mi se že vnaprej veselimo sodelovanja z vami.

Ekipa programa EPAS