skip to content

 
 
 

Praksa v Evropskem parlamentu

Začnite kariero v evropskih institucijah

Ste se kdaj vprašali, kaj se skriva za vsemi dokumenti, zakonodajnimi predlogi, odločitvami in razpravami, ki potekajo v zgradbah Evropskega parlamenta? Vas zanima, kako Parlament v resnici deluje? Izkoristite priložnost in ugotovite sami iz prve roke, v okviru plačanie prakse, ki jo Evropski parlament vsako leto ponuja mladim, ki želijo spoznati delo te institucije.

Na marčnem plenarnem zasedanju v Strasbourgu so poslanci med drugim obravnavali zaključke zadnjega Evropskega sveta in napredek Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Islandije pri vstopanju v Unijo. Parlament je tudi sprejel zakonodajo, ki bo omogočila poenostavitev postopkov čezmejnih dedovanj in predlagal ukrepe za zmanjšanje razlik med spoloma. Živahne razprave pa so tekle še o sporni nizozemski spletni stran za pritožbe nad državljani iz vzhodne in srednje Evrope in o razmerah v povolilni Rusiji. V tej izdaji Spletnih novic ne spreglejte rezultatov dveh natečajev namenjenih mladim ter razpisa za opravljanje plačane prakse v Evropskem parlamentu.
Postanite pripravnik v EP

Prijavite se lahko na različne vrste opravljanja prakse:
- plačano opravljanje prakse:
- splošna usmeritev
- novinarska usmeritev
- praksa za prevajalce in tolmače
- program praks za invalidne osebe.


Prakso lahko opravljate v enem izmed treh sedežev parlamenta (Strasbourg, Bruselj ali Luksemburg) ali v Informacijskih pisarnah Parlamenta, ki se nahajajo v vseh državah članicah.  

 

Plačana praksa

Plačana praksa je namenjena posameznikom z univerzitetno ali enakovredno izobrazbo, ki traja vsaj 3 leta in se zaključi z diplomo. Namenjena je dopolnjevanju znanja, pridobljenega med študijem, in seznanjanju z dejavnostmi Evropske unije, predvsem Evropskega parlamenta.

Kandidati, ki se prijavljajo za splošno prakso morajo dokazati, da so izdelali obsežno pisno nalogo kot del zahtev za pridobitev univerzitetne diplome ali za znanstveno revijo (diplomsko delo ali obsežna seminarska naloga ob zaključku ali tekom študija.  

Kandidati, ki se prijavljajo za novinarsko prakso, morajo imeti strokovne izkušnje na področju novinarstva in to dokazati ali z objavljenimi prispevki ali s članstvom v eni izmed novinarskih zvez v državi članici Evropske unije oziroma z novinarsko izobrazbo, priznano v državah članicah Evropske unije ali v državah kandidatkah.

Evropski parlament dvakrat na leto razpiše možnost opravljanja plačane prakse za obdobje 5 mesecev.

 
Podrobnejše informacije ter prijavni obrazec
 
 
 

Program praks za invalidne osebe

Evropski parlament podpira enake možnosti in spodbuja invalidne osebe obeh spolov, da se prijavijo za opravljanje njegovih programov prakse. Z letom 2006 je Evropski parlament kot pozitivni ukrepuvedel tudi poseben program prakse za invalidne osebe, kjer ponuja plačano prakso za invalide, katere namen je olajšati invalidnim osebam vključevanje v delo.

Praksa je namenjena tako posameznikom z univerzitetno ali enakovredno izobrazbo kot osebam z izobrazbo, nižjo od univerzitetne (člen 18 Internega pravilnika o opravljanju prakse in študijskih obiskov v sekretariatu Evropskega parlamenta, ki zadeva akademske kvalifikacije, potrebne za sprejem na plačano prakso, za ta program ne velja).

Glavni namen programa je ponuditi invalidom primerne in dragocene delovne izkušnje ter priložnost, da se seznanijo z dejavnostmi Evropskega parlamenta. Plačana praksa traja pet mesecev.

 
Podrobnejše informacije ter prijavni obrazec
 

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko dobite na spodnji spletni strani ali pa nas kontaktirajte:

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta
E-mail: epljubljana@europarl.europa.eu
Telefon: 01/ 2528 - 830

Povezava na spletno stran EP o pripravništvu
 
Pravilnik o opravljanju prakse
 

Opravljanje prakse v drugih evropskih institucijah

Na prakso pa se lahko prijavite tudi v druge institucije EU:
- Evropska komisija
- Evropska centralna banka
- Evropski ekonomsko-socialni odbor
- Evropski varuh človekovih pravic
- Evropski univerzitetni institut, Firence  

Več o opravljanju prakse v drugih evropskih institucijah
 .