skip to content

 
 
 

Za študente

Za mlade z željo po napredku, delu in sodelovanju v družbi Informacijska pisarna pripravlja projekte, s katerimi želi prispevati, da izkoristijo številne priložnosti življenja v Evropski uniji in jih tudi sami oblikujejo,

EVROPSKI POSLANEC ZA EN DAN

Simulacija Evropskega parlamenta – izkušnja delovanja EU iz prve roke
Evropski poslanec za en dan je simulacija Evropskega parlamenta v Sloveniji, namenjena študentkam in študentom, ki se želijo preizkusiti v vlogi evropskih posancev in razpravljati o aktualnih perečih vprašanjih, ki so del evropskega in svetovnega političnega prostora.
Skozi igranje vlog evropskih poslancev simulacija mladim omogoča, da delo institucije spoznajo iz prve roke.
Kako poteka dan v čevljih poslancev?
Udeleženci simulacije postanejo člani priljubljenih političnih skupin ter pristojnih odborov, znotraj katerih preučujejo dejanske zakonodajne predloge Evropske komisije, zavzemajo nasprotujoča si stališča ter predlagajo ustrezne izboljšave v obliki dopolnil.
Vrhunec dogajanja predstavlja plenarno zasedanje, na katerem se zberejo vsi poslanci in kjer potekajo tesna pogajanja, ki se končajo z glasovanjem: za ali proti sprejetju najnovejše evropske zakonodaje, ali parlamentarne resolucije s pozivi državam članicam oziroma Evropski komisiji.
V pravem evropskem duhu udeleženci sprejemajo premišljene in tehtne odločitve, s katerimi skrbno odrazijo želje in potrebe nekaj več kot 500 milijonov evropskih državljanov. Skozi edinstveni proces učenja prispevajo k cilju evropske integracije.
V vlogi poslancev pa se med njimi stkejo tudi nova prijateljstva in poznanstva, ki bodo morda odločilno zaznamovala njihove nadaljnje življenjske poti.

Pokusite nekaj novega in razvijte svoje veščine
… debatiranje, komunikacija, argumentacija in oblikovanje zakonodaje

Simulacija oblikovanja politik Evropske unije, ne glede na smer ali stopnjo študija, udeležencem omogoča, da:
• se preizkusijo v vlogi evropskih poslank in poslancev različnih političnih usmeritev,
• dobijo edinstven vpogled v svet evropske parlamentarne demokracije,
• poglobijo svoje znanje o naravi odločitev in oblikovanju zakonodaje ter o postopkih njenega sprejemanja,
• razvijejo ali izpopolnijo spretnosti argumentacije ter komunikacijske in pogajalske spretnosti,
• osebno spoznajo slovenske poslance v Evropskem parlamentu in
• najbolj zaslužni izmed njih morda opravljajo pripravništvo pri enem izmed evropskih poslancev.

Simulacija Evropskega parlamenta

Tekom zadnje simulacije, ki je potekala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, so udeleženci obravnavali vprašanja  migracijske in azilne politike EU.  
Evropski poslanci za en dan so pripravili poročilo o predlogu uredbe o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito.

Simulacija Evropskega parlamenta
 

PRILOŽNOST EU  

Priložnosti, ki jih mladim omogoča življenje v Evropski uniji

Kje najti prvo zaposlitev ali vsaj priložnost za pridobivanje prvih delovnih izkušenj? To je še vedno vprašanje, ki danes mladim povzroča največ skrbi.

Kako ukrepa Evropski parlament?

Boj proti brezposelnosti mladih je predvsem naloga nacionalnih vlad. Toda Evropska unija lahko podpre njihova prizadevanja. Mlade skuša podpirati z najrazličnejšimi možnostmi, kot so jamstva za prve zaposlitve, programi za boljše spretnosti na trgu dela, evropska zaposlitvena mreža in enotni življenjepis, mednarodne študijske in mladinske izmenjave, ter ne nazadnje tudi pripravništva v evropskih institucijah.
Z vprašanji zaposlovanja mlajše generacije se sooča tudi Evropski parlament, ki si prizadeva za več podpore mladim, da bi lažje prišli do želenega delovnega mesta.

Elektronske novice – vsak mesec nove priložnosti

Spletne novice prejemnike obveščajo o delu evropskih poslancev in politikah EU za mlade. Za vse, ki si želijo boljše prihodnosti v EU, in bi radi delali zanjo, novice vključujejo tudi aktualne razpise za pripravništva in delovna mesta v evropskih institucijah in drugih organizacijah, katerih delo sega na področje zadev EU. Spremljajo jih uporabni zaposlitveni nasveti.

Postanite prejemnik mesečnih novic za mlade

Zaposlitveni dogodki za mlade

V okviru projekta Priložnost EU potekajo zaposlitveni dogodki, ki so prav tako kot elektronske novice namenjeni mladim, ki iščejo nove izzive v mednarodnih vodah.
Delavnice so organizirane po različnih krajih po Sloveniji, s ciljem, da iskalcem posredujejo prave informacije, nasvete in veščine, ki jim bodo služili kot usmeritev in olajšali njihove prve korake na evropskem zaposlitvenem trgu. Poudarek je na kariernih poteh, natečajnih in izbirnih postopkih v evropskih institucijah.
Dogodki so organizirani v sodelovanju z Zavodom Nefiks, evropsko službo za izbor kadrov EPSO, svetovalci mreže EURES in drugimi organizacijami s področja iskanja in svetovanja pri iskanju zaposlitev.

Če vas zanima več, si lahko tukaj ogledate gradivo z zadnje zaposlitvene delavnice Priložnost.EU v Ljubljani

 

Lahko pa se obrnete tudi na: