skip to content

 
 
 

Za srednješolce

Pokažite svoje znanje, sodelujte v testih in kvizih ter debatirajte o aktualnih tematikah EU. Morda bo ravno vaš razred odpotoval v Strasbourg ter v Evropskem parlamentu osvojil svet demokracije EU.

EVROŠOLA

Simulacija Evropskega parlamenta Evrošola je edinstvena priložnost, ki mladim, starim od 16 do 18 let, omogoča, da na lastni koži izkusijo, kako evropska integracija deluje v praksi. Za en dan dijaki iz celotne Evrope zavzamejo plenarno dvorano v Strasbourgu, v svoje roke prevzamejo odločitve evropskih poslancev, ter spoznajo, kako poteka oblikovanje stališč in odločitev o aktualnih vprašanjih, ki nato ključno določajo naš evropski vsakdan.  

Evropski parlament že več let posebno pozornost namenja ozaveščanju mladih o Evropski uniji, njenih institucijah, državah članicah ter njihovi politični ureditvi.

V obliki simuliranega dela institucije izvaja redna srečanja dijakov iz 27 držav članic, ki potekajo na sedežu parlamenta v Strasbourgu.

Na enodnevni obisk Evropskega parlamenta je vsakokrat povabljenih približno 600 dijakov in celotne Evropske unije, ki se v okviru šolskega programa ukvarjajo z Unijo in dokazujejo svoje znanje o njej. Namen obiska Evropskega parlamenta je:
• spoznavanje delovanja evropskih institucij,
• spoznavanje delovanja in postopkov odločanja Evropskega parlamenta,
• spoznavanje aktualnih tematik in vprašanj, s katerimi se srečuje Evropska unija,
• razvoj zavesti mladih o njihovi vlogi pri oblikovanju Evrope prihodnosti,
• spoznanje, da je treba vlagati v parlamentarno demokracijo in temeljne pravice,
• mladim omogočiti, da izrazijo svoje mnenje.

Udeleženci spoznajo delovanje in odločanje Evropskega parlamenta, ki deluje kot edini neposredno izvoljeni organ v Evropski uniji in kot tak predstavlja steber demokracije in demokratičnih procesov širše evropske skupnosti.
Izkupiček so parlamentarne resolucije o trenutnih perečih vprašanjih, o katerih mladi razpravljajo in glasujejo na plenarnem zasedanju.

Rešitve za ključne težave pred tem pripravljajo v večjezičnih delovnih skupinah – simuliranih odborih, znotraj katerih razpravljajo, se pogajajo, zavzemajo stališča – vse to v jeziku, ki ni njihov materni, navadno je to angleščina, uporabljata pa se še francoski in nemški jezik.

Udeleženci tako okrepijo svoja jezikovna znanja in izboljšajo retorične večine. Hkrati pa je Evrošola odlična priložnost, da se mladi spoznajo ter sklenejo nova poznanstva in prijateljstva z vrstniki iz vseh držav Evropske unije.

KAKO DO VSTOPNICE ZA STRASBOURG? – IZBOR ZA EVROŠOLO

Vsako šolsko leto Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za srednje šole v Sloveniji pripravi izbor za Evrošolo, na katerem izbere najboljše ekipe 24 dijakov, ki odpotujejo na simulacijo Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Štirje regijski dogodki so organizirani z namenom, da med dijaki spodbudijo zanimanje za sodelovanje pri odločanju o evropskih zadevah, na način, da:
• spoznajo svoje možnosti sodelovanja v procesih demokratičnega odločanja v Evropi,
• sodelujejo v dinamičnem ekipnem tekmovanju v obliki zanimivih testov in interaktivnih kvizov o Evropski uniji,
• poiščejo konkretne rešitve za aktualna vprašanja, ki so na dnevnem redu Evropskega parlamenta, pri tem pa spoznajo alternativne možnosti, saj jih obravnavajo s stališč različnih političnih skupin.

Na dogodkih sodelujejo evropski poslanci, ki  z mladimi sodelujejo pri iskanju inovativnih rešitev za vprašanja s katerimi se srečuje Evropska unija, razpravljajo o svojih izkušnjah ter izmenjajo znanje in svoja stališča o tem, kakšna naj bo Evropa, kot si jo želijo.

Več o izboru za Evrošolo si poglejte v videu!

Ekipo na tekmovanje prijavi njen mentor na šoli (učitelj ali drugo strokovno osebje) v odzivu na razpis, ki ga srednjim šolam tekom šolskega leta posreduje Informacijska pisarna EP v Sloveniji.

Dodatne informacije

Andrej MIHOLIČ
TEL: 01/252-88-44
andrej.miholic@ep.europa.eu

RADIJSKE ODDAJE O EU ZA MLADE

Mladim ni vseeno v kakšni Evropski uniji živijo ter kašna bo prihodnost, ki jih čaka znotraj nje. Na prvem programu radia Slovenija potekajo radijske debate za mlade Gymnasium EU, kjer dijaki predstavijo svoja stališča o aktualnih tematikah, o katerih razpravlja tudi Evropski parlament.

Pred mikrofonom izmenjajo stališča na primer o evropskem kmetijstvu in varnosti hrane iz uvoza, iščejo pravo ravnotežje med tako zelo potrebnim varovanjem okolja in stroški, ki jih to povzroča podjetjem, določajo, kje so prednosti zunanje trgovine ter kakšen položaj bi morala imeti EU, doma in v svetu …

Konkretna vprašanja dijakov o izzivih posamezne evropske politike v oddajah pojasnjujejo slovenski evropski poslanci.

Lahko se jim pridružite vsako sredo ob 20. uri na 1. programu Radia Slovenija. Sodelujte lahko tudi v debati, ki sočasno poteka na spletu, oziroma s pomočjo mobilne aplikacije.

Pozitivne strani, ki so jih našteli dijaki:
• Dijaki spoznajo osnove delovanja Evropske unije in Evropskega parlamenta ter področja o katerih odločata. Z njimi se seznanijo tudi njihovi starši, vrstniki in drugi poslušalci.
• Naučijo se oblikovanja in podajanja svojih mnenj in stališč o reševanju določenega problema.
• Mladi se naučijo nastopanja v javnosti, kar okrepi samozavest, ekipni nastopi pa krepijo motivacijo in pogum.
• Debata poteka argumentirano, na uravnotežen način in skladno z demokratičnimi načeli, ki veljajo v EP.

Dijake v studio, z zadnjimi informacijami, spremlja tudi vodja Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Klemen Žumer, ki je hkrati član strokovne komisije, ki dodeljuje točke sodelujočim ekipam.

Tekmovanje poteka po piramidnem sistemu. Zmagovalce Pisarna EP v Sloveniji nagradi z udeležbo na simulaciji Evropskega parlamenta v Strasbourgu, kjer z debato o aktualnih vprašanjih povezave nadaljujejo v veliki plenarni dvorani z vrstniki iz vseh 27 držav članic EU.

Radio Gymnasium.eu

OBIŠČI NAS – DOŽIVI EVROPO

Obiščite tudi multimedijsko zasnovano središče Doživi Evropo in na interaktiven način odkrijte, kako delujeta Evropski parlament in Evropska unija in o čem pravzaprav odločata.

Odprto vse dni v tednu, vstop je prost.

Preverite možnosti obiska na https://dozivi-evropo.eu/!

Če možnosti obiska nimate, vas osebje Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji lahko obišče tudi na vaši šoli ter vašemu razredu predstavi, kako deluje EU. Povabite nas na obisk.

 
 
 

Za osnovnošolce

Za osnovnošolce