skip to content

 
 
 

Za učitelje in profesorje

V podporo poučevanju vsebin EU ter izobraževanju o pomenu delovanja evropske parlamentarne demokracije, pripravljamo izobraževalne seminarje ter gradiva za učitelje.

Seminar za poučevanje vsebin EU

Da bi se bolje vključevali kot aktivni državljani in izkoristili možnosti evropskega prostora je pomembno temeljno znanje o delovanju Evropske unije, ki ga mladim velikokrat primanjkuje, kar se med drugim kaže tudi v njihovi nizki udeležbi na evropskih volitvah.
Kljub temu Evropski parlament ugotavlja, da so tematike EU mladim zanimive, če jih predstavimo na strukturiran, njim zanimiv in uporaben način. K slednjemu poglavitno prispeva ravno delo učiteljev in profesorjev ter posredovanje tematike EU v šolah, ki najpogosteje poteka ob rednih učnih delovnih načrtih, oziroma s pomočjo dodajana vsebine EU k obstoječim družboslovnim predmetom, kot so zgodovina, geografija, jeziki, sociologija in drugi.    
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v sodelovanju s pedagoškimi strokovnjaki nekajkrat letno organizira seminarje za učitelje in profesorje osnovnih in srednjih šol v Sloveniji.
Cilj osemurnega seminarja je, da udeleženci pridobijo temeljno znanje s področja poznavanja EU ter njenih institucij, se seznanijo z načini poučevanja teh vsebin ob rednem pouku ter prejmejo ustrezna učna gradiva.

Novi načini posredovanja znanja

Pedagogi (visokošolski, srednješolski in osnovnošolski) posredujejo aktivno znanje:
• o razlogih za nastanek in nadaljnje poglabljanje evropske ekonomske in politične skupnosti;
• razdelitvi pristojnosti evropskih institucij in politik na področju katerih deluje EU;
• delovanju evropske parlamentarne demokracije in Evropskega parlamenta kot edine neposredno izvoljene institucije Evropske unije;
• različnih metodah in tehnikah za poučevanje EU, interaktivnih vsebinah ter ustreznih virih informacij;
• omogočajo vodenje pri prenosu znanja v učne načrte/priprave predmetov, ki jih poučujejo;
• posredujejo gradiva, ki jih učitelji lahko uporabljajo in so prilagojena učencem različnih starostnih skupin.
Udeleženci se seznanijo tudi z možnostmi za vključitev njihovih šol, učencev ali njih samih v programe in razpise Evropske unije.

 .

Ekskurzija v Evropski parlament

Udeleženci seminarjev dobijo možnost udeležbe na strokovni ekskurziji v Evropski parlament in druge evropske institucije s sedežem v Bruslju ali Strasbourgu, kjer se srečajo z evropskimi poslanci iz Slovenije in od blizu spremljajo, kako poteka evropsko povezovanje in sodelovanj, oziroma, kako EU deluje.

Vtisi sodelujočih na ekskurziji

Res sem vesela, da sem bila del udeležencev ekskurzije v Bruselj. Zahvalila bi se vsem za ODLIČNO opravljeno delo."
- Mateja Žepič (Gimnazija Kranj)
"Tudi jaz se vam zahvaljujem za to, da ste nam omogočili ekskurzijo v Bruselj. K temu ste seveda veliko prispevali tudi vi, gospod Klemen, predvsem z vašo pozitivno energijo in z ves čas dobro voljo."
- Sonja Žilavec Nemec (Gimnazija Murska Sobota)
"Hvala vam! Bili ste odlični!"
- Andrej Dover (Gimnazija Bežigrad)

 .

Oglejte si videoposnetke seminarja

Kako EU deluje v šolah
Razlogi za nastanek in sodobni izzivi EU
EU je tudi naša domovina
EU v šoli
Evropski parlament in komisija za mlade

Poiščite učno gradivo o Evropski uniji

Pri poučevanju vsebin EU si lahko uporabite različna gradiva o EU: o tem, kaj počne, kako je nastala in kako deluje, ki jih pripravlja Evropski parlament in druge institucije.
Na naši spletni strani poiščite primerne vsebinske sklope, videoposnetke, risanke in spletne povezave.
Brezplačno naročite informativne brošure - za mlade različnih starostnih skupin

Postanite profesor/ica ambasador/ka v Šoli ambasadorki EP

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vodi program Šola ambasadorka EP. Vanj se lahko vključijo srednje in poklicne šole, ki želijo sodelovati z Evropskim parlamentom in drugimi šolami po vsej Evropi. Vsaka šola ima vsaj enega profesorja, odgovornega za izvajanje programa na šoli, več o njegovi vlogi lahko preberete na strani šola ambasadorka EP.

Obiščite nas – doživite Evropo

Vi in vaši učenci ste vabljeni k obisku v Hiši EU v Ljubljani, kjer bo osebje Informacijske pisarne za vas pripravilo predstavitev o vlogi in delovanju EU in Evropskega parlamenta.
V Hiši EU je na novo odprl vrata tudi multimedijski center Doživi Evropo, kjer se obiskovalci vseh starosti o EU in EP lahko poučijo na interaktiven način, ki je še posebej blizu mladim.
Če nimate možnosti obiska, vas osebje Informacijske pisarne lahko obišče tudi na vaši šoli in predstavitev opravi v okviru pouka ali dodatnih šolskih dejavnosti [povezava na obiske].
Preverite možnosti obiska!