skip to content
 
 
 
26/09/2019

Zaslišanja kandidatov za člane nove Evropske komisije

Kako bo izvoljena nova Evropska komisija in kako bodo potekala zaslišanja komisarskih kandidatk in kandidatov?

 

Potek zaslišanj

Podrobna časovnica zaslišanj je dostopna tukaj, infografika pa je v priponki.

Vsako zaslišanje traja tri ure. Kandidati/ke bodo imeli 15-minutno uvodno izjavo, nato sledijo vprašanja evropskih poslancev. Skupno bo zastavljenih 25 vprašanj: na voljo bodo minuta za vprašanje in tri minute za odgovor, poslanci/ke bodo lahko zastavili tudi dodatno vprašanje.

V kolikor portfelj kandidata/ke sodi v okvir pristojnosti le enega parlamentarnega odbora, bo zaslišanje opravil le ta odbor (pristojni odbor). Vendar pa so lahko v zaslišanja vključeni tudi drugi odbori - v tem primeru bo kandidat/ka zaslišan-a na skupnem zaslišanju (skupni odbori) ali pred pridruženimi odbori, v kolikor se pristojnosti kandidata/ke nanašajo na pristojnosti ostalih odborov.

Še pred ustnimi zaslišanji so morali kandidati/ke do danes pripraviti odgovore na pisna vprašanja, ki bodo objavljeni tukaj (najprej v angleščini in nato še v ostalih uradnih jezikih EU).

 

Ocena zaslišanj 

Predsednik odbora in predstavniki posameznih političnih skupin v pristojnem odboru (koordinatorji) se bodo sešli takoj po zaslišanju (ali naslednje jutro, v kolikor bodo zaslišanja potekala zvečer) in ocenili nastop kandidata/ke.

24 ur po pripravi ocene zaslišanja bodo koordinatorji konferenci predsednikov odborov posredovali zaupno pismo s priporočilom, v katerem bodo navedli, ali je kandidat/ka primeren/na za člana/ico kolegija Evropske komisije ter ali je sposoben/na voditi dodeljeno področje.

Koordinatorji lahko dosežejo bodisi konsenzualno odločitev o priporočilu, v kolikor pride do različnih mnenj, pa je potrebna podpora koordinatorjev, ki skupaj predstavljajo vsaj dve tretjini članic in članov odbora. Če takšne podpore ni mogoče zagotoviti, bodo koordinatorji najprej zahtevali dodatne informacije preko pisnih vprašanj. Če tudi z njimi ne bodo zadovoljni, lahko znova skličejo zaslišanje (največ za uro in pol ter na podlagi potrditve konference predsednikov), da bi razčistili morebitne preostale nejasnosti.

Nato lahko koordinatorji kandidata/ko bodisi potrdijo z dvotretjinsko večino bodisi predsednik odbora skliče zasedanje odbora, na katerem izvedejo tajno glasovanje o primernosti kantiadata/ke, pri čemer je za podporo zadostna navadna večina glasov.

 

Rezultati in konec vseh zaslišanj

Konferenca predsednikov odborov bo 15. oktobra ocenila vsa zaslišanja ter svoje sklepe posredovala Konferenci predsednikov, ki jo sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta ter vodje političnih skupin. Konferenca predsednikov bo opravila končno oceno ter razglasila konec zaslišanj 17. oktobra po analizi pisem pristojnih odborov ter priporočil Konference predsednikov odborov. Konferenca predsednikov bo prav tako odobrila objavo pisem z oceno.

 

Potrjevanje nove Evropske komisije na plenarnem zasedanju 23. oktobra

Po zaključku zaslišanj bo novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen svojo ekipo ter program predstavila na drugem oktobrskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Njeni izjavi bo sledila plenarna razprava. Vsaka politična skupina oziroma skupina, ki predstavlja vsaj dvajsetino evropskih poslank in poslancev, lahko vloži predlog resolucije.

Za izvolitev nove Evropske komisije je potrebna potrditev Evropskega parlamenta (z večino oddanih glasov).

Poimensko glasovanje bo predvidoma 23. oktobra. Po izvolitvi v Evropskem parlamentu Komisijo formalno potrdi Evropski svet s kvalificirano večino.

 

AV storitve in spletni prenos zaslišanj

Vsa zaslišanja bodo javna in jih bo moč spremljati v živo preko EPLive

Zaslišanje slovenskega kandidata Janeza Lenarčiča bomo v živo predvajali tudi na naši Facebook strani Evropski parlament Slovenija.

Multimedijski center Evropskega parlamenta bo zagotavljal videe v HD tehniki, fotografije z visoko resolucijo ter avdio gradivo (za vsako zaslišanje bo pripravljen "medijski paket")

Videe bo mogoče prenesti v 30 minutah po začetku zaslišanja (live replays), prav tako bodo za uporabo na voljo fotografije.

Na voljo bo prostor za delo medijev, ki bo omogočal povezavo na prenose v živo z uporabo lastnih sredstev. Prošnje za prostor posredujte čim prej na:  avplanning@europarl.europa.eu

V vsaki sobi za zaslišanje bo na voljo prostor za snemalce in fotografe, kjer bo na voljo tudi signal za prenos v živo.

 

Sobe za zaslišanje in sobe za poslušanje (listening rooms)

Zadnja vrsta v sobah za zaslišanje bo rezervirana za predstavnike medijev. Sedežev ne bo mogoče rezervirati vnaprej, na voljo bodo po načelu "first-come, first-served". Svetujemo zgodnejši prihod v sobo za zaslišanje, saj po začetku zaslišanj ne moremo več zagotavljati sedežev za medije.

Na voljo bosta tudi dve sobi za poslušanje (listening rooms) v stavbi JAN (JAN 4Q1 in JAN 6Q2), kjer bo mogoče zaslišanje spremljati v živo preko zaslonov, v kolikor v sobi za zaslišanje ne bi bilo dovolj prostora za predstavnike medijev.

 

Akreditacije in dostop za novinarje

Za zaslišanje ni potrebna posebna akreditacija. Novinarji z inter-institucionalno ali celoletno izkaznico, ki jo je izdal Evropski parlament, lahko nemoteno vstopajo v prostore Evropskega parlamenta. Vstop v stavbo JAN, kjer bodo potekala zaslišanja, bo omogočen do 22.00. Glavni vhod v parlament na Rue Wiertz bo odprt neprekinjeno (24/7), enako velja za parkirišče. Kavarna v stavbi JAN bo odprta do 22.30.

Za neposredni dostop vam svetujemo vstop skozi stavbo JAN, sicer pa bo odprt tudi vhod za medije v stavbi PHS.

Novinarji, ki nimajo stalne akreditacije, morajo zaprositi za kratkotrajno akreditacijo preko spletnega orodja, akreditacije bodo lahko prevzeli v pisarni za novinarske akreditacije PHS-1C029 v Bruslju ( stavba Paul-Henri Spaak (PHS), Rue Wiertz, vstop za medije).

Delovni čas pisarne med zaslišanji:

Ponedeljek, 30. september – četrtek, 3. oktober: 08:30 – 19:30

Petek, 4. oktober: 08:30 – 13:00

Ponedeljek, 7. oktober: 08:30 -17:45

Torek, 8. oktober: 08:30 -19 :30

 

Dodatne informacije

Spletna stran z informacijami o zaslišanjih

Multimedijski paketi

Študija Službe Evropskega parlamenta za raziskave: Parlamentarna zaslišanja komisarskih kandidatk in kandidatov

Blog in podcast Službe Evropskega parlamenta za raziskave o zaslišanjih

Pravila o zaslišanjih (Priloga VII, Poslovnik Evropskega parlamenta)

Izvolitev Evropske komisije (125. člen Poslovnika Evropskega parlamenta)

Medijske akreditacije v Evropskem parlamentu: informacije in kontakti