Какво представлява дебатът за състоянието на Европейския съюз?

Дебатът за състоянието на Европейския съюз (SOTEU) през 2020 г. се провежда по време, когато цари несигурност. Европа преживява един от най-трудните си периоди, като пандемията от коронавирус продължава да засяга всички аспекти на обществения живот. В този момент на дълбоки промени и големи сътресения европейската и световната икономика понасят тежки загуби вследствие на ограничителните мерки във връзка с Covid-19.

Дебатът за състоянието на Европейския съюз е ключов момент да се покаже отчетността на Европейската комисия пред демократично избраните представители на ЕС. Той се съсредоточава върху важни въпроси като предстоящото възстановяване на икономиката,изменението на климата, младежката безработица и миграционните потоци. Това ежегодно събитие играе значителна роля за насърчаването на един по-прозрачен и демократичен Съюз. То е възможност Европейският съюз да се доближи до гражданите, като акцентира върху основните действия и предизвикателства през годината. Правата на гражданите и демократичният процес са в центъра на уникалния пленарен дебат.

Преди дебата, на 15 септември, ключовите участници ще обсъдят в Европейския парламент приоритетите на Европейския съюз и ще отговорят на Вашите въпроси и идеи.

Участвайте

Дебатът за състоянието на Европейския съюз е уникална възможност да научите повече за бъдещето на Съюза и за избраните от Вас членове на ЕП. Вижте програмата, участвайте в местните събития, свържете се с членовете на ЕП и гледайте дебатите, предавани на живо.

Научете повече за избраните от Вас членове на ЕП и се свържете с тях

Следете работата на Европейския парламент!