Hvad er debatten om Unionens tilstand?

Debatten om Unionens tilstand 2020 (SOTEU) finder sted på et tidspunkt præget af usikkerhed. Europa oplever et af sine hidtil sværeste år, hvor coronavirus-pandemien stadig præger alle aspekter af samfundslivet. Det er en tid med forandringer og voldsomme omvæltninger i kraft af, at både EU's økonomi og verdensøkonomien er blevet hårdt ramt af covid-19-restriktionerne.

Debatten om Unionens tilstand er en central lejlighed til at vise, at Europa-Kommissionen står til ansvar over for EU's demokratisk valgte repræsentanter. Den sætter fokus på væsentlige spørgsmål såsom den økonomiske genopretning, klimaforandringer, ungdomsarbejdsløshed og migrationsstrømme. Denne årligt tilbagevendende begivenhed er et væsentligt led i at fremme et mere gennemskueligt og demokratisk EU. Det er en lejlighed til at bringe Unionen tættere på borgerne ved at fremhæve årets centrale tiltag og udfordringer. Borgernes rettigheder og den demokratiske proces står i centrum for denne særlige plenardebat.

Forud for debatten vil fremtrædende aktører i Europa-Parlamentet den 15. september drøfte EU's prioriteter og komme med svar på dine spørgsmål og ideer.

Tag aktiv del

SOTEU er en lejlighed til at lære mere om EU's fremtid og om de medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP), du har valgt. Se programmet, tag aktiv del i lokale arrangementer, kontakt din MEP og følg debatterne direkte.

Lær mere om de MEP'er, du har valgt, og kontakt dem.

Følg med i, hvad Europa-Parlamentet foretager sig!