Παρακολουθήστε ζωντανά τη συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SOTEU) 2020 και τις συζητήσεις με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις συζητήσεις, δείτε το πλήρες πρόγραμμα.

15 Σεπτεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο στο Κέντρο Πολυμέσων και για περισσότερες επιλογές, Πατήστε εδώ.

16 Σεπτεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο στο Κέντρο Πολυμέσων και για περισσότερες επιλογές, Πατήστε εδώ.