Olukorrast Euroopa Liidus

2020. aasta arutelu olukorrast Euroopa Liidus toimub väga ebakindlal ajal. Koroonaviiruse pandeemia mõjutab ühiskonna kõiki tahke ning seetõttu on 2020. aasta olnud Euroopa jaoks üks kõigi aegade keerulisemaid. COVID-19 tõttu kehtestatud piirangud on Euroopa ja kogu maailma majandust kõvasti kahjustanud ning seetõttu tuleb teha radikaalseid muudatusi.

Euroopa Liidu olukorda käsitleval arutelul annab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi demokraatlikult valitud rahvaesindajatele oma tegevusest aru. Muu hulgas keskendutakse sellistele olulistele küsimustele nagu majanduse edasine taastamine, kliimamuutused, noorte tööpuudus ja rändevood. Iga-aastane arutelu on oluline, sest muudab Euroopa Liidu läbipaistvamaks ja demokraatlikumaks. Lisaks aitab see liitu kodanikele lähendada, sest arutelu käigus määratakse kindlaks aasta peamised tegevussuunad ja probleemid. Tegemist on Euroopa Parlamendi täiskogu spetsiifilise istungiga, mille keskmes on kodanike õigused ja demokraatlikud protsessid.

15. septembril (enne arutelu) toimub ka Euroopa Parlamendi juhtfiguuride kohtumine, kus räägitakse Euroopa Liidu prioriteetidest, vastatakse esitatud küsimustele ja kommenteeritakse välja pakutud mõtteid.

Kuidas osaleda?

Arutelu olukorrast Euroopa Liidus on ainulaadne võimalus heita pilk ELi tulevikku ning anda parlamendiliikmetele oma muredest teada. Tutvu kavaga, osale kohalikel üritustel, kirjuta parlamendiliikmetele ja vaata arutelu otseülekannet.

Uuri, millega Sinu valitud parlamendiliikmed tegelevad, ning võta nendega ühendust!

Hoia parlamendi tegemistel silm peal!