Mikä on Euroopan unionin tila?

Vuoden 2020 keskustelu Euroopan unionin tilasta (SOTEU) käydään epävarmassa tilanteessa. EU:n vuosi on ollut sen historian vaikeimpia, kun kaikki yhteiskunnan osa-alueet kärsivät koronaviruspandemiasta.

Nyt on suurten muutosten ja mullistusten aika, sillä covid-19-rajoitukset ovat iskeneet rajusti Euroopan ja muun maailman talouksiin.

Euroopan unionin tilaa koskeva keskustelu on komissiolle otollinen tilaisuus osoittaa vastuuvelvollisuutensa EU:n demokraattisesti valittuja edustajia kohtaan. Siinä paneudutaan tärkeisiin kysymyksiin, kuten tulevaan talouden elpymiseen, ilmastonmuutokseen, nuorisotyöttömyyteen ja muuttovirtoihin. Tämä vuosittainen tapahtuma on tärkeä, jotta voidaan edistää avoimempaa ja demokraattisempaa unionia. Se tarjoaa tilaisuuden tuoda Euroopan unioni lähemmäksi kansalaisia sekä nostaa esiin vuoden tärkeimmät toimet ja haasteet. Tämän ainutlaatuisen täysistuntokeskustelun ytimessä ovat kansalaisten oikeudet ja demokraattinen prosessi.

Keskustelua edeltävänä päivänä, 15. syyskuuta, Euroopan parlamentin keskeiset toimijat puhuvat EU:n painopisteistä ja vastaavat kysymyksiinne ja kommentteihinne.

Osallistu

SOTEU on tilaisuus saada lisätietoa EU:n tulevaisuudesta ja Euroopan parlamentin jäsenestä, jolle annoit äänesi. Tutustu ohjelmaan, osallistu paikallisiin tapahtumiin, ota yhteyttä omaan meppiisi ja seuraa keskusteluja suorana lähetyksenä.

Hanki lisätietoa omasta mepistäsi ja ota häneen yhteyttä.

Pysy ajan tasalla parlamentin työstä!