Conas atá Staid an Aontais Eorpaigh?

Reachtófar díospóireacht Staid an Aontais Eorpaigh (SOTEU) 2020 agus sinn i lár thréimhse éiginnte. Tá an Eoraip ag tabhairt aghaidh ar cheann na blianta is deacra a bhí aici fós agus paindéim an choróirvíris fós ag cur isteach ar gach gné dár sochaí. Tá athruithe ollmhóra ag tarlú sa tréimhse chorraitheach seo agus geilleagair na hEorpa agus an domhain go mór faoi bhrú ag srianta Covid-19.

Tugann díospóireacht Staid an Aontais Eorpaigh deis ríthábhachtach don Choimisiún Eorpach a chuntasacht i leith ionadaithe an Aontais, a thoghtar ar bhonn daonlathach, a léiriú. Díríonn sé ar cheisteanna tábhachtacha amhail an téarnamh eacnamaíoch atá le teacht, an t-athrú aeráide, dífhostaíocht i measc na hóige agus sreabha imirce. Is ócáid bhliantúil shuntasach í seo chun Aontas níos trédhearcaí agus níos daonlathaí a chur chun cinn. Is deis atá ann an tAontas a thabhairt níos gaire do na saoránaigh, agus béim a chur ar phríomhghníomhaíochtaí agus dúshláin na bliana. Tá cearta na saoránach agus an próiseas daonlathach i gcroílár na díospóireachta uathúla seo.

Roimh an díospóireacht, an 15 Meán Fómhair, déanfaidh daoine ceannasacha i bParlaimint na hEorpa plé ar thosaíochtaí an Aontais agus ar do cheisteanna agus smaointe.

Bí páirteach

Is deis é SOTEU chun tuilleadh a fháil amach faoi thodhchaí an Aontais agus Feisirí Pharlaimint na hEorpa a thogh tú. Féach an clár, bí páirteach in imeachtaí áitiúla, déan teagmháil le d’Fheisirí agus féach ar na díospóireachtaí beo.

Faigh tuilleadh eolais faoi na Feisirí ar thug tú vóta dóibh agus déan teagmháil leo.

Bí ar an eolas faoina bhfuil ar bun ag an bParlaimint!