Cad iad na tosaíochtaí ba cheart a bheith ag an Aontas sna blianta amach romhainn? Conas is féidir linn teacht slán as an ngéarchéim agus ullmhú do dhúshláin eile a thiocfaidh amach anseo? Roinn do cheisteanna agus do thuairimí leis na príomhghníomhaithe i bParlaimint na hEorpa agus tabhair cluas éisteachta dár gclár beo.

Le chéile d'Eoraip níos fearr

Tabhair cluas éisteachta dár gclár beo dhá uair an chloig an oíche roimh Staid an Aontais. Le linn gníomhaíochtaí stiúrtha, déanfaidh daoine ceannasacha ó Pharlaimint na hEorpa plé ar thosaíochtaí an Aontais agus ar do cheisteanna agus tuairimí.

Staid an Aontais

Tar éis chur i láthair Staid an Aontais ó Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, déanfaidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa díospóireacht ar na príomhdhúshláin don bhliain seo chugainn, lena n-áirítear iarmhairtí ráig COVID-19, an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide nó an digiteáil ar shochaí na hEorpa. (Clár ar fáil go luath)

Faigh tuilleadh eolais faoi na Feisirí ar thug tú vóta dóibh agus déan teagmháil leo.
#NíosLáidreLeChéileAE