Kāds ir Eiropas Savienības stāvoklis?

2020. gada debates par Eiropas Savienības stāvokli (SOTEU) notiek neskaidrību pilnā laikā. Koronavīrusa pandēmija joprojām ietekmē visas sabiedrības jomas, liekot Eiropai piedzīvot vienu no smagākajiem gadiem, kādu tā jebkad pieredzējusi.

Visas pasaules un Eiropas valstu ekonomiku smagi ietekmējuši Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, tāpēc šobrīd it visur novērojamas milzīgas pārmaiņas.

Debates par stāvokli Eiropas Savienībā ir nozīmīgs notikums, kas ļauj pārliecināties par Eiropas Komisijas gatavību atskaitīties par visu paveikto ES demokrātiski ievēlēto tautas pārstāvju priekšā. Galvenie debatēs ietvertie jautājumi ir gaidāmā ekonomikas atveseļošana, klimata pārmaiņas, jauniešu bezdarbs un migrācijas plūsmas. Ikgadējās debates ir nozīmīgas, jo tās veicina Savienības pārredzamību un demokrātiju. Tās tuvina Eiropas Savienību tās iedzīvotājiem, jo tajās tiek risināti šī gada aktuālākie jautājumi un problēmas. Šo unikālo debašu centrā ir iedzīvotāju tiesības un demokrātiskais process.

Pirms debatēm, 15. septembrī, Eiropas Parlamenta vadošās personas pārrunās Eiropas Savienības prioritātes un atbildēs uz taviem un citu iedzīvotāju jautājumiem un idejām.

Iesaisties

Runa par stāvokli Savienībā ir iespēja uzzināt vairāk par ES nākotnes plāniem un jūsu ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem. Iepazīstieties ar programmu, piedalieties vietējos pasākumos, sazinieties ar EP deputātiem un vērojiet debates tiešraidē.

Uzziniet vairāk par jūsu ievēlētajiem EP deputātiem un sazinieties ar viņiem.

Seko līdzi tam, ko Parlaments dara!