Czym jest orędzie o stanie Unii Europejskiej?

W 2020 r. orędzie i debata o stanie Unii Europejskiej (SOTEU) odbędą się w niepewnym czasie. Bieżący rok jest jednym z najtrudniejszych dla Europy, jako że pandemia COVID-19 wciąż rzutuje na wszystkie aspekty życia społecznego.

To czas doniosłych zmian i gwałtownych zawirowań, gdyż gospodarka europejska i gospodarka światowa mocno odczuły ograniczenia związane z pandemią Covid-19.

Orędzie o stanie Unii Europejskiej jest odpowiednim momentem, by zademonstrować odpowiedzialność Komisji przed demokratycznie wybranymi przedstawicielami obywateli UE. W orędziu Komisja skupi się na ważnych kwestiach, takich jak przyszła odbudowa gospodarcza, zmiana klimatu, bezrobocie wśród młodzieży oraz migracja. To doroczne wydarzenie odgrywa istotną rolę w propagowaniu bardziej przejrzystej i demokratycznej Unii. Jest okazją do przybliżenia Unii Europejskiej obywatelom oraz do uwypuklenia głównych działań i wyzwań w danym roku. Filarem tej jedynej w swoim rodzaju debaty na posiedzeniu plenarnym są prawa obywatelskie i proces demokratyczny.

W przeddzień debaty, 15 września, najważniejsze osobistości w Parlamencie Europejskim będą rozmawiać o priorytetach Unii Europejskiej, a także odpowiedzą na pytania i propozycje obywateli.

Weź udział

SOTEU jest okazją do poznania planów Unii na przyszłość oraz do bliższego poznania posłów do PE, na których się głosowało. Zapoznaj się z programem, weź udział w lokalnych wydarzeniach, skontaktuj się z posłami do PE i obejrzyj debaty na żywo.

Dowiedz się więcej o wybranych przez siebie posłach do PE i skontaktuj się z nimi.