Miestne podujatia: Sme samé ucho!

Viac ako 150 miestnych podujatí v celej Európe sa uskutočnia pred prednesením Správy o Stave Európskej únie. Informujte sa o podujatiach vo svojom okolí a zapojte sa. Položte otázky priamo svojim zvoleným zástupcom počas diskusií online aj mimo internetu.

Slovensko, Bratislava

Informačná kancelária
Európskeho parlamentu
Palisády 29
SK-811 06 Bratislava
epbratislava@europarl.europa.eu 
#SpoluSmeSilnejšíEU

Príbehy hrdinov a hrdiniek

Spoločne prekonáme túto krízu.
 • Portrét na konferencii Miroslava

  Prioritou EÚ by mala byť ochrana obyvateľov Európy nielen pred zdravotnými rizikami Covid19, ale aj jeho ekonomicko-sociálnymi dopadmi. V tejto oblasti je prioritou budovanie spravodlivej spoločnosti vrátane zabezpečenia kvalitných pracovných miest a dodržiavania práv zamestnancov.

  Miroslav, Slovensko 
 • Portrét Lucii

  Pre mňa je prioritou EU pretrvať v jednote nielen v období krízy a pandémie, ale aj v jednotnom pristupovaní ku každej spoločenskej otázke od vzdelanosti mladých, cez zelené témy až po rovnosť pre všetkých.

  Lucia, Slovensko 
 • Portrét Marca

  My mladí budujeme budúcnosť Európy, preto očakávame, že súčasní politici nám postavia dobre základy.

  Marco, Slovensko