Vad är debatten om tillståndet i unionen?

2020 hålls debatten om tillståndet i unionen (SOTEU) i en osäker tid. Vi upplever ett av de svåraste åren i EU:s historia med coronapandemin som fortfarande påverkar alla samhällsområden.

Vi står inför radikala förändringar och stora omvälvningar med en ekonomi, både i Europa och i resten av världen, som har drabbats hårt av de coronarelaterade restriktionerna.

Debatten om tillståndet i unionen visar tydligt på att EU-kommissionen har en ansvarsskyldighet gentemot EU:s demokratiskt valda företrädare. Under debatten tas flera viktiga frågor upp – alltifrån ekonomisk återhämtning, klimatförändringar och ungdomsarbetslöshet till migration. Det här årliga evenemanget är viktigt för att göra EU mer insynsvänligt och demokratiskt. Det ger tillfälle att föra EU närmare allmänheten, och lyfta fram årets viktigaste insatser och utmaningar. I centrum för den här unika plenardebatten står medborgerliga rättigheter och den demokratiska processen.

Den 15 september, dagen före debatten, diskuterar ledande aktörer i Europaparlamentet vad EU bör prioritera och ger återkoppling på dina frågor och idéer.

Var med

Debatten om tillståndet i unionen handlar om EU:s väg framåt och ger tillfälle att lära känna de ledamöter du valde in i Europaparlamentet. Kolla in programmet, delta i lokala evenemang, kontakta ledamöterna och följ debatten live.

Läs mer om ledamöterna du valde in och kontakta dem.

Håll koll på vad parlamentet gör!