skip to content
 
 
 

Espai ciutadà

L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona li dóna la benvinguda.

El Parlament Europeu és l'única institució de la Unió Europea elegida per sufragi universal directe, es a dir, pels ciutadans. Els 705 diputats al Parlament Europeu són aquí per representar-los a vostès, els ciutadans; els elegeixen cada cinc anys els votants dels 27 Estats membres de la Unió Europea, en nom dels seus 446 milions de ciutadans.

El Parlament exerceix un paper actiu en la preparació d'una legislació que afecta la vida diària dels ciutadans: per exemple, en matèria de protecció del medi ambient, drets dels consumidors, igualtat d'oportunitats, transports i lliure circulació de treballadors, capitals, béns i serveis. El Parlament també comparteix poders amb el Consell pel que fa al pressupost anual de la Unió Europea.

Si desitja examinar amb més deteniment l'organització i l'activitat del Parlament, entri en la web de la institució www.europarl.europa.eu.

 

 .