skip to content
 
 
 

Pressupost

El pressupost del Parlament Europeu

Pressupost del Parlament Europeu
Pressupost del Parlament Europeu

El pressupost del Parlament Europeu es dedica al funcionament d'una institució que compta amb 705 membres i treballa amb 24 llengües oficials. És part del Pressupost General de la UE, del qual suposa aproximadament l'1%, una cinquena part de les despeses administratives totals de les institucions comunitàries. La major part del finançament de la Unió s'inverteix directament en els Estats membres.

 

El pressupost del Parlament per a 2018 va ser de 1.950 milions d'euros, dels quals un 44% va destinat a les despeses de personal, principalment salaris per als 7.000 funcionaris i agents que treballen en els grups polítics. A més, aquesta quantitat cobreix també els costos d'interpretació, els costos de la traducció externa i les despeses de les missions del personal.

Atès que el Parlament és una institució triada democràticament i dedicada a aprovar legislació aplicable en tots els Estats membres, una gran part del seu personal es dedica a la traducció i interpretació dels seus procediments, de manera que els Estats membres i els seus ciutadans puguin seguir-los.

Aproximadament un 22% del pressupost per a 2018 es destina a despeses dels diputats, entre els quals s'inclouen salaris, despeses de viatge, despatxos i la remuneració d'assistents personals.

La despesa immobiliària del Parlament ascendeix al 14% del pressupost per a 2018. En ell s'inclouen els costos de lloguer, construcció, manteniment, seguretat i funcionament dels immobles del Parlament en els tres principals llocs de treball (Brussel·les, Luxemburg i Estrasburg), així com en les seves Oficines en els Estats membres.

La política informativa i altres despeses administratives, com les dedicades a la informàtica i les telecomunicacions, van constituir el 15% en 2018. Les activitats dels grups polítics suposen un altre 6% del total del pressupost.

El procés de tramitació del pressupost de la UE comença generalment al febrer, amb una proposta del Secretari General que defineix les prioritats i els recursos necessaris per a l'any següent. Sobre aquesta base, la Mesa del Parlament adopta el denominat avantprojecte d'estat de previsions i el presenta a la comissió parlamentària de Pressupostos.

Un membre d'aquesta comissió realitza un informe que després és votat per la comissió. Aquest identifica les prioritats per a les tasques del Parlament i inclou les xifres pressupostàries suggerides. Sobre la base d'aquest informe, el Ple adopta les previsions, generalment al maig. Aquestes són després integrades a l'avantprojecte del pressupost de la UE, que és modificat i adoptat pel Ple parlamentari al ple de desembre, com a molt tard.

 .