skip to content
 

Convocatòria de subvencions per a entitats i associacions en vista a les eleccions europees del 2024

El Parlament Europeu ha obert una nova convocatòria de subvencions per a entitats i associacions que promoguin la conscienciació sobre el paper del Parlament Europeu en la vida democràtica dels ciutadans, per augmentar la participació cívica i per mobilitzar els votants en el marc de les eleccions europees de 2024. La primera convocatòria està oberta fins al 25 de maig i hi haurà una segona fase, que tancarà el 29 de setembre.

 .

L'objectiu d'aquesta convocatòria és cofinançar (amb dotacions de 5.000€ a 60.000€) accions no partidistes que promoguin la conscienciació sobre el paper del Parlament Europeu en la vida democràtica dels ciutadans, augmentar la participació cívica i mobilitzar els votants en el marc de les eleccions europees de 2024.

Les propostes han de tenir una relació detallada d'activitats presencials i en línia que pretenen dur-se a terme pel beneficiari d'aquesta subvenció, amb descripció de cadascuna d'elles i el seu objectiu, així com el període que es vol cobrir, una estimació de l'abast potencial de les accions i un pla de comunicació que inclogui una estratègia per a la seva visibilitat mediàtica.

Aquesta convocatòria es divideix en dues categories a les quals es poden presentar projectes:

  • Accions de participació de la societat civil
  • Accions de compromís per part d’impulsors del canvi

Com en convocatòries anteriors, s'espera que els projectes mobilitzin organitzacions de base i ciutadans actius (agents de canvi) a través de formació, tallers, concursos, iniciatives d’àmbit universitari, competicions, campanyes a les xarxes socials i altres formats de participació cívica. També s'espera que canviïn la cultura relacionada amb la democràcia participativa i atreguin a més persones (especialment joves) i organitzacions a la comunitat together.eu.

Presentació de projectes

La convocatòria es divideix dues rondes de sol·licituds, amb els següents terminis: 25 de maig del 2023 (primera ronda) i 29 de setembre del 2023 (segona ronda). Els sol·licitants poden presentar una proposta per a cadascuna de les dues rondes, però només podran rebre una subvenció en el marc d'aquesta convocatòria. Els beneficiaris tindran un termini de subvenció d'aproximadament deu mesos o inferior (els projectes han de finalitzar el 30 de juny del 2024, com a tard).

Totes les accions poden dur-se a terme durant el termini de la subvenció, però dins d'un cronograma específic: les accions centrades en el desenvolupament de capacitats al voltant del compromís democràtic i els assoliments de la UE (fase de lliurament, o «delivery») han de dur-se a terme durant l’any 2023 i principis de 2024, mentre que la mobilització dels votants per participar en les eleccions (fase «democracy») hauria de produir-se durant les setmanes prèvies a la o les jornades electorals.

Un cop concedides les subvencions, els beneficiaris hauran de completar el perfil, i enviar informació sobre les campanyes i els esdeveniments impulsats per la seva organització a la plataforma www.together.eu. Totes les activitats seran públiques en aquesta plataforma juntament amb tots els recursos comunicatius relacionats amb les eleccions europees de 2024.  

Consulteu tots els detalls a les bases de la convocatòria. Més informació, bases i formulari de la convocatòria: La sol·licitud s'ha d'enviar a través del mateix formulari digital inclòs al final dels documents o bé al correu dgcomm-egrants@ep.europa.eu

Trobareu més informació sobre la convocatòria en aquest enllaç sota l'epígraf “Call for proposals EP-COMM-SUBV-NAT-E-2023 : Citizens’ engagement actions in the area of communication in view of the European elections of 2024”.

Totes les qüestions sobre la present convocatòria de Subvencions de Parlament Europeu poden dirigir-se en anglès a: dgcomm-subvention@ep.europa.eu