skip to content
 
 
 

Subvencions per a accions que promoguin la participació dels ciutadans en temes europeus

El Parlament Europeu ha obert una nova convocatòria de subvencions per al cofinançament d'accions d'organitzacions que vulguin promoure el coneixement sobre l'activitat de la Unió Europea entre els ciutadans. El Parlament Europeu podria arribar a cobrir fins a un màxim de 80% del pressupost de la proposta, que s’haurà de presentar abans del 30 de setembre.

 .

L'objectiu d'aquesta convocatòria és contribuir a generar consciència en els ciutadans sobre el paper i els valors democràtics de la UE, i del Parlament Europeu en particular com veu de la ciutadania europea.

Així mateix, un dels objectius principals és també el de fomentar una interacció més estreta amb tots els ciutadans vinculant-los a la seva participació en la comunitat de voluntaris todosjuntos.eu, creada pel PE després de les passades eleccions de maig de 2019, hereva de l'anterior plataforma estavezvoto.eu, que va mobilitzar més de 300.000 persones a la UE per conscienciar sobre la importància del vot a les eleccions europees.

Aquesta convocatòria es divideix en tres categories a les quals es poden presentar projectes:

  • Interacció amb la societat civil (tant per a organitzacions nacionals com paneuropees)
  • Interacció amb la joventut mitjançant la creació d'Esdeveniments Europeus de la Joventut (organitzacions nacionals)
  • Interacció amb la joventut en relació amb la Conferència sobre el futur d'Europa (només organitzacions paneuropees).

Les propostes han de tenir una relació detallada d'activitats presencials i en línia que pretenen dur-se a terme pel beneficiari d'aquesta subvenció, amb descripció de cadascuna d'elles i el seu objectiu, així com el període que es vol cobrir, una estimació de l'abast potencial de les accions i un pla de comunicació que inclogui una estratègia per a la seva visibilitat mediàtica.

Presentació de projectes

Els projectes es podran presentar fins al 30 de setembre de 2020. Es preveu que es notifiquin els resultats durant el mes de novembre. Els projectes guanyadors podran rebre fins a un màxim del 80% de cofinançament. Consulteu tots els detalls en les bases de la convocatòria. Més informació, bases i formulari de la convocatòria: La sol·licitud s'ha d'enviar a través del propi formulari digital inclòs al final dels documents o bé al correu dgcomm-egrants@ep.europa.eu

Trobareu més informació sobre la convocatòria en aquest enllaç sota l'epígraf “Call for proposals COMM/SUBV/2020/E for the co-financing of citizens’ engagement actions under the multiannual work programme for grants in the area of communication 2020-2021”.

Totes les qüestions sobre la present convocatòria de Subvencions de Parlament Europeu poden dirigir-se en anglès a: dgcomm-subvention@ep.europa.eu