skip to content
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
23/11/2021

El Parlament aprova la nova política agrícola comuna

La versió reformada serà més verda, justa, flexible i transparent. Els eurodiputats van insistir en reforçar la biodiversitat i complir les lleis i compromisos adquirits per la UE en relació amb el medi ambient i el clima. La nova política agrícola comuna (PAC) entrarà en vigor el 2023.

  • Reforços de la biodiversitat i dels compromisos mediambientals de la UE.
  • El 10% dels pagaments directes aniran a petites i mitjanes explotacions.
  • Una reserva de crisi permanent per mitigar la inestabilitat de preus o mercats.
  • Sancions per als qui no compleixin la normativa laboral.

La Comissió valorarà si els plans estratègics nacionals de la PAC recullen aquests compromisos. Els agricultors, per la seva banda, hauran de ser respectuosos amb el clima i el medi ambient en el seu treball. Els Estats membres hauran de garantir que almenys el 35% del pressupost es destini al desenvolupament rural i el 25% dels pagaments directes a mesures mediambientals i climàtiques.

Més suport a les petites explotacions i als joves agricultors

Els eurodiputats s'han assegurat que almenys el 10% dels pagaments directes s'utilitzi per fer costat a les petites i mitjanes explotacions agrícoles i almenys el 3% del pressupost de la PAC vagi a parar a les mans d'agricultors joves. També han insistit en la creació d'una reserva permanent de crisi —amb un pressupost anual de 450 milions d'euros (a preus corrents)— per ajudar als agricultors en cas d'inestabilitat dels preus o del mercat.

Major transparència i compliment de la normativa laboral

El Parlament ha aconseguit que s'estableixi una cooperació entre els inspectors de treball nacionals i els organismes pagadors de la PAC per supervisar la correcta aplicació de la normativa laboral de la UE en el sector i sancionar les infraccions.

Una eina europea d'extracció de dades, a la qual els Estats membres tindran accés, permetrà saber qui són els destinataris finals de les ajudes europees i ajudarà a detectar el risc de frau, creuant informació emmagatzemada en bases de dades públiques.

El Reglament sobre els Plans Estratègics de la PAC es va aprovar per 452 vots a favor, 178 en contra i 57 abstencions; el Reglament Horitzontal va recaptar 485 suports, 142 vots en contra i 61 abstencions; a favor del Reglament sobre l'Organització Comuna de Mercats van votar 487 eurodiputats, mentre que 130 van votar en contra i 71 es van abstenir.

Declaracions dels ponents

El ponent del Reglament sobre els Plans Estratègics, Peter Jahr (PPE, Alemanya), va assenyalar: «En aprovar la reforma de la PAC, garantim la seguretat de la planificació només per als Estats membres, sinó sobretot per als agricultors europeus. Ens hem assegurat que aquesta PAC sigui més sostenible, transparent i predictible. El nou model reduirà la càrrega burocràtica sobre els agricultors. La votació d'avui demostra que volem protegir i promoure les explotacions familiars, que són les que mantenen i conserven el nostre paisatge cultural».

La ponent del Reglament Horitzontal, Ulrike Müller (Renew, Alemanya), va comentar: «Avui és un dia històric per a la nova PAC, un dia en què avancem cap a una política agrícola més ambiciosa des del punt de vista mediambiental, socialment conscient i orientada al rendiment. El nou model permetrà que la PAC se centri més en la consecució dels seus objectius i menys en el simple compliment de les normes. També ens assegurem que els pagaments siguin més transparents i de protegir els interessos financers de la UE. Aquesta PAC serà realment un èxit».

Per la seva banda, el ponent del Reglament sobre l'Organització Comuna de Mercats, Eric Andrieu (S&D, França), va declarar: «Per primera vegada en més de 30 anys, gràcies a l'organització comuna de mercats que forma part de la reforma de la PAC, les reformes aprovades avui suposaran més regulació del mercat en comptes de desregulació. Podem estar orgullosos del que hem avançat, perquè els progressos són importants per als agricultors, per al sector i per als consumidors. L'organització comuna de mercats és sens dubte un primer pas en la direcció correcta».

Pròxims passos

L'actual normativa de la PAC va ser prorrogada després d'expirar el 31 de desembre de 2020, i va ser substituïda per unes disposicions transitòries en vigor fins a finals de 2022. Una vegada aprovada pel Consell, la nova normativa serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2023.