skip to content
 
 
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
16/10/2020

Destacats del ple. Brussel·les, 19-23 d'octubre 2020

La reforma de la Política Agrícola Comuna, la futura llei de serveis digitals, els aspectes ètics, jurídics i de propietat intel·lectual vinculats a la intel·ligència artificial, així com l'informe sobre igualtat de gènere en la política exterior i de seguretat de la UE, entre els assumptes destacats de la sessió plenària que comença dilluns. A més, dijous s'anunciarà el guanyador del premi Sàkharov 2020.

Reforma de la Política Agrícola Comuna. Els eurodiputats discutiran i votaran sobre com fer la política agrícola de la UE més sostenible, resistent i flexible, en nom de la seguretat alimentària. La reforma inclouria mesures per obligar els productors a desenvolupar pràctiques respectuoses amb el medi ambient si volen rebre ajuts directes. Els eurodiputats volen així mateix reduir els pagaments a les grans explotacions i canalitzar més diners als petits productors i als més joves. A més, la Comissió s'encarregaria d'avaluar els resultats i no sols el compliment de les regles comunes.

Debat: dimarts 20 d'octubre.
Votació: de dimarts 20 d'octubre a divendres 23 d'octubre.
Procediment: procediment legislatiu ordinari, primera lectura.


Futura Llei de Serveis Digitals.
La UE busca modelar l'economia digital, no només a nivell europeu, sinó també fixant estàndards per a la resta del món, igual que ja va fer amb la protecció de dades. Un mecanisme vinculant per a la retirada de contingut digital il·legal i exigències de transparència per als mercats virtuals, són algunes de les reclamacions dels diputats.

Debat: dilluns 19 d'octubre.
Votació: dimarts 20 d'octubre (anunci dels resultats, dimecres).
Procediment: informes d'iniciativa legislativa (comissions de Mercat Interior i Assumptes Jurídics) i resolució no legislativa (comissió de Llibertats).


Intel·ligència artificial.
Els eurodiputats discutiran la millor manera de regular la intel·ligència artificial per impulsar la innovació, el respecte d'estàndards ètics i la confiança en la tecnologia. El Parlament Europeu és una de les primeres institucions a presentar les seves recomanacions sobre ètica, responsabilitat i drets de la propietat intel·lectual per a la futura legislació en l'àmbit de la intel·ligència artificial i la robòtica, perquè la UE es converteixi en líder en el seu desenvolupament.

Debat: dilluns 19 d'octubre.
Votació: dimarts 20 d'octubre (anunci dels resultats, el dimecres).
Procediment: informes d'iniciativa legislativa i resolució no legislativa.


Igualtat de gènere en la política exterior de la UE.
El Parlament votarà també un informe sobre la igualtat de gènere en la política exterior i de seguretat de la UE. A més d'analitzar per què les dones i nenes es veuen més afectades per la violència, la pobresa i els conflictes armats, l'informe assenyala que per aconseguir la igualtat és necessari el compromís ferm de la UE i els seus Estats membres, incloses les institucions.

Debat: dijous 22 d'octubre.
Votació: divendres 23 d'octubre.
Procediment: informe d'iniciativa.

Altres temes.