skip to content
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
11/11/2022

Economia sostenible: aprovades noves regles informacio per a multinacionals

• La transparència en qüestions mediambientals, socials i de governança es convertirà en norma per a les grans companyies
• La UE es col·loca al capdavant en estàndards d’informació sobre sostenibilitat
• A l’entorn de 50.000 companyies quedaran cobertes, enfront a les menys de 12.000 d’ara

Totes les grans empreses de la UE hauran de divulgar informació sobre l’impacte de la seva activitat en persones i el planeta, i sobre els riscos de sostenibilitat que afronten.

La nova Directiva sobre informació corporativa en matèria de sostenibilitat, aprovada avui amb 525 vots a favor, 60 en contra i 28 abstencions, millorarà el retiment de comptes de les empreses davant del públic, en obligar-los a informar regularment sobre l’efecte de la seva activitat en les persones i el medi ambient. D’aquesta manera, s’acabarà amb el rentat d’imatge verd que fan algunes companyies i es reforçarà l’economia social de mercat a la UE. També suposarà un avenç cap a l’establiment d’estàndards de sostenibilitat a nivell global.

L’objectiu és equiparar amb el temps la informació sobre sostenibilitat amb la informació financera, permetent al públic accedir per fi a dades fiables i comparables.

Nous estàndards europeus sobre sostenibilitat

La nova legislació mira de cobrir llacunes en la normativa vigent sobre informació no financera, considerada insuficient i poc fiable, introdueix obligacions més detallades sobre l’impacte de les empreses en el medi ambient, els drets humans i l’àmbit social, basats en criteris comuns en línia amb els objectius de la UE sobre clima. La Comissió aprovarà els primers estàndards el juny de 2023.

Per assegurar-se que les empreses ofereixen informació fiable, estaran subjectes a auditories independents i processos de certificació. La informació financera i de sostenibilitat es col·loquen en peu d’igualtat i els inversors comptaran amb dades comparables i fiables. L’accés digital a la informació sobre sostenibilitat també queda garantit.

Ampliació de l’àmbit d’aplicació

Els nous requisits d’informació sobre sostenibilitat de la UE s’aplicaran a totes les grans empreses, cotitzin o no als mercats de valors. Les empreses no comunitàries amb activitat substancial a la UE (amb un volum de negocis superior a 150 milions d’euros a la UE) també els hauran de complir. Les pimes que cotitzin a la borsa també estaran cobertes, però tindran més temps per adaptar-se a les noves normes.

Per a quasi 50.000 empreses de la UE, la recopilació i l’intercanvi d’informació sobre sostenibilitat es convertirà en la norma, enfront de les prop d’11.700 empreses cobertes per les normes actuals.

Declaració del ponent

Durant el debat, el ponent Pascal Durand (Renew, França) va dir: «Europa està mostrant al món que sí que és possible garantir que les finances, en el sentit estricte de la paraula, no governin tota l’economia mundial».

Propers passos

El Consell té previst adoptar el text el 28 de novembre i després es publicarà al Diari Oficial. Entrarà en vigor al cap de vint dies i les regles es començaran a aplicar entre 2024 i 2028:

  • L’1 de gener de 2024 per a grans empreses d’interès públic (més de 500 treballadors) ja subjectes a la directiva sobre informació no financera, que hauran de lliurar els informes el 2025.
  • L’1 de gener de 2025 per a les grans companyies no subjectes a la directiva sobre informació no financera (més de 250 treballadors i/o una facturació de 40 milions d’euros i/o 20 milions en actius totals), que hauran de lliurar els informes el 2026.
  • L’1 de gener de 2026 per a les pimes cotitzades i altres empreses, que hauran de lliurar els informes el 2027. Les pimes podran endarrerir-ho fins al 2028.

Context

El 21 d’abril de 2021 la Comissió va presentar la proposta de Directiva sobre informes de sostenibilitat de les empreses. El Parlament ja va demanar una revisió de la normativa el 2018 i va presentar les recomanacions sobre governança corporativa sostenible en una resolució de 2020. La Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa és una de les peces fonamentals del Pacte Verd i de l’Agenda de Finances Sostenibles i s’emmarca també en el compromís de la UE amb el respecte dels drets humans i la reducció del seu impacte sobre el planeta.