skip to content
 
 
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
23/10/2020

El Parlament reclama més igualtat de gènere en la política exterior i de seguretat de la UE

• Les dones exerceixen un paper fonamental com a intermediàries de la pau en països assolats per conflictes.
• La perspectiva de gènere ha d'integrar-se sistemàticament en la política exterior i de seguretat de la UE.
• El 85% de l'assistència oficial per al desenvolupament ha de destinar-se a programes que incloguin la igualtat de gènere com a un dels objectius principals.

Els eurodiputats demanen a la UE que reconegui el paper fonamental que exerceixen les dones en la política exterior i la seguretat internacional i que adapti la seva política en conseqüència.

El text, aprovat divendres per 477 vots a favor, 112 en contra i 94 abstencions, demana al Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE), la Comissió, les agències de la UE i els Estats membres que integrin sistemàticament la perspectiva de gènere en la política exterior i de seguretat de la UE. Els eurodiputats també insisteixen que es tinguin en compte les múltiples formes de discriminació (com el racisme, el sexisme i el classisme) que pateixen els individus i grups marginats.

Acullen amb satisfacció la proposta de la Comissió de presentar en 2020 un nou Pla d'Acció de Gènere (PAG III 2021-2025) sobre igualtat i apoderament en les relacions exteriors i afirmen que el 85% de l'ajuda oficial al desenvolupament (AOD) hauria de destinar-se a programes que incloguin la igualtat de gènere com a objectiu important o principal.

Promoure la participació de la dona i protegir els seus drets

L'informe emfatitza que les dones juguen un paper fonamental en la consecució de la pau en països assolats per conflictes. La participació equitativa de les dones en les negociacions de política exterior de la UE i els processos de pau i seguretat està vinculada a una major prosperitat econòmica i a l'avenç de la seguretat global, la democràcia i la pau sostenible, diuen els eurodiputats. Per tant, demanen al SEAE i als Estats membres que garanteixin la plena participació de dones en les diferents activitats de prevenció de conflictes i mediació de la Unió.

El Parlament també demana a la Comissió i al SEAE que secundin sistemàticament la salut i els drets sexuals i reproductius, així com ara l'accés a serveis de planificació familiar, anticoncepció i avortament legal i segur. Per abordar la pobresa entre les dones, lluitar contra l'explotació i promoure un mercat laboral més inclusiu, els eurodiputats també insten els Estats membres i les institucions de la UE a augmentar el finançament, proporcionant microcrèdits.

Un enfocament de gènere en les institucions i delegacions de la UE

Per facilitar la integració de la perspectiva de gènere en la política exterior i de seguretat, però també en totes les altres àrees polítiques de la UE, els eurodiputats demanen que s'estableixi una nova configuració del Consell, que reuneixi els ministres i secretaris d'Estat de la UE responsables de la igualtat de gènere.

Lamenten que les dones només representin el 31,3% dels llocs directius intermedis i el 26% dels llocs d'alta direcció en el SEAE, enfront del 40% en la Comissió, i demanen a l'actual cap de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que adopti les mesures necessàries per posar-hi remei.

El ponent de l'informe, Ernest Urtasun (Verds/ALE, Espanya), ha destacat que “encara que diversos països del món ja han adoptat una política exterior amb un fort enfocament en igualtat de gènere, la UE continua mancant d'ella. Per això, fem una crida a la UE i als seus líders perquè promoguin una visió transformadora de la política exterior i de seguretat, donin a les dones veu i assegurin la seva representació i participació en el lideratge polític i la presa de decisions a tots els nivells. La UE hauria de donar exemple en matèria d'igualtat de gènere i a aplicar aquests principis en les seves pròpies institucions”.
 

Antecedents

Les dones continuen estant en gran manera infrarepresentades i infravalorades en la política i els processos de presa de decisions a la UE i a tot el món, especialment en els àmbits de la política exterior i la seguretat internacional. Dins de la UE, sis dones ocupen el càrrec de inistra de Defensa i només tres dels 27 Ministres de Relacions Exteriors són dones.

El Pla d'Acció de Gènere II va establir l'objectiu d'incorporar accions de gènere en el 85% de totes les noves iniciatives per a 2020, però en 2018, només entre el 55% i el 68% dels nous programes van incorporar gènere.