skip to content
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
10/11/2022

El PE aprova un mecanisme per a garantir la competència al mercat únic

• Igualtat d’oportunitats per a totes les empreses que operen a la UE
• Si les subvencions estrangeres distorsionen la competència, es podran aplicar mesures correctores
• La UE aspira a aconseguir solucions multilaterals a les subvencions que distorsionen el comerç

Dijous el Parlament va donar llum verd a una nova legislació de la UE per a evitar que les subvencions estrangeres de països tercers distorsionin el mercat interior.

El nou reglament -aprovat amb 596 vots a favor, cinc en contra i nou abstencions- permetrà a la Comissió investigar les subvencions concedides per autoritats públiques no pertanyents a empreses que operen dins de la UE. Si es comprova que les subvencions distorsionen la competència, la Comissió podrà aplicar mesures per a abordar aquest problema i evitar que les empreses beneficiàries, per exemple, de préstecs a interès zero, finançament per sota de cost, tracte fiscal preferent o subvencions estatals directes superin els seus competidors europeus en processos de fusió, adquisició o contractació pública.

El text mira de cobrir una llacuna normativa històrica, ja que mentre els ajuts concedits per països de fora de la UE no tenen regulació, els estats membres han de respectar normes molt estrictes d’ajudes estatals.

Segons les noves normes, les empreses hauran d’informar a la Comissió sobre les fusions i adquisicions previstes si una de les parts implicades té un volum de negocis a la UE d’almenys 500 milions d’euros i existeix una contribució financera estrangera d’almenys 50 milions. La Comissió també investigarà les licitacions públiques si el valor del contracte és d’almenys 250 milions d’euros.

Més eficient

Els negociadors del Parlament han aconseguit millorar l’eficàcia de l’acció de la UE en incloure explícitament les empreses estatals, que sovint reben subvencions en l’àmbit d’aplicació del reglament. També han escurçat el període de què disposa la Comissió per a les investigacions sobre contractació pública i s’han assegurat que hi hagi canals especials per tal que els estats membres, les empreses i altres parts interessades informin la Comissió sobre les subvencions potencialment distorsionadores.

Directrius, solucions multilaterals

Els diputats del Parlament Europeu també han reforçat la seguretat jurídica en obligar la Comissió a publicar directrius sobre com avalua el caràcter distorsionador de les subvencions estrangeres i com jutja l’efecte distorsionador del mercat d’una ajuda davant dels possibles beneficis. Així mateix, han aconseguit que les empreses puguin fer consultes a la Comissió per a verificar si han de revelar els subsidis rebuts.

L’objectiu final de la UE és millorar les normes multilaterals en matèria de subvencions. Per això, quan una regulació multilateral equivalent converteixi el nou instrument en superflu, el reglament es podrà suprimir.

Declaracions

«Avui ens acostem una mica més a acabar d’una vegada amb el “tots contra tots” que llastrava les empreses europees, subjectes a un estricte control de les subvencions enfront de competidors estrangers amb accés sense restriccions a ajuts generosos. Aquest reglament, incloses les possibilitats de diàleg amb països tercers reforçades pel Parlament, dota la Comissió Europea d’una eina més per a aturar la perniciosa carrera mundial en matèria de subvencions. La credibilitat i l’aplicació efectiva d’aquest nou instrument dependrà del personal que s'hi dediqui: és moment de posar en pràctica el que prediquem», va afirmar el ponent del reglament Christophe Hansen (PPE, Luxemburg).

Propers passos

Després de l’aprovació del Parlament, s’espera que el Consell adopti oficialment l’acord el 28 de novembre. El nou reglament entrarà en vigor 20 dies després de sortir publicat al Diari Oficial.

Context

La UE és una economia especialment oberta: és un dels blocs comercials més grans del món, fet que representa el 16 % del comerç mundial, i el 2021 va rebre 117.000 milions d’euros en inversions estrangeres directes. Hi ha la impressió que, en un nombre creixent de casos, les subvencions estrangeres han facilitat l’adquisició d’empreses de la UE, influït en les decisions d’inversió o distorsionat el comerç de serveis en detriment de la competència.