skip to content
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
14/09/2021

El PE demana que tots els països de la UE reconeguin les unions del mateix sexe

La Unió Europea ha de suprimir tots els obstacles que troben les persones LGBTIQ a l'hora d'exercir els seus drets bàsics, segons el Parlament.

  • Les «famílies arc de Sant Martí» i les parelles del mateix sexe han de tenir els mateixos drets a la llibertat de moviment i la reunificació familiar.
  • La Comissió ha d'actuar contra els països que, com Romania, Hongria i Polònia, vulneren drets fonamentals.
  • Els eurodiputats alerten davant la retòrica hostil i les onades de violència homòfoba i transfòbica.

En una resolució aprovada amb 387 vots a favor, 161 en contra i 123 abstencions, la Cambra emfatitza que les persones LGBTIQ han de poder exercir els seus drets fonamentals, inclòs el dret a la llibertat de moviment, en tot el territori de la Unió Europea.

El text adverteix que, si bé la Unió ha experimentat avanços en termes de matrimoni i unions civils, de drets d'adopció per a les persones LGBTIQ i de protecció jurídica contra la discriminació, la incitació a l'odi i els delictes d'odi, «també s'han produït reculades, com la retòrica hostil de polítics electes i les onades de la violència homòfoba i transfòbica».

Els matrimonis o unions civils formats en un Estat membre han de ser reconeguts als altres països de la UE, i els cònjuges o membres de la unió han de rebre idèntic tracte que l’atorgat als que formen matrimonis i unions heterosexuals.

El text recorda que el Tribunal de Justícia de la UE ja va declarar en una sentència de 2018 que el terme «cònjuge» utilitzat en la Directiva sobre la lliure circulació també és aplicable a les parelles homosexuals, i demana per això a la Comissió que actuï contra Romania, el govern de la qual no ha acatat la sentència.

Els eurodiputats insten tots els Estats membres a reconèixer a efectes legals els adults esmentats en un certificat de naixement expedit en un altre Estat membre com a pares legals del nen, independentment del sexe legal o del seu estat civil, per evitar convertir nens en apàtrides en traslladar-se a un altre país de la Unió. Insisteixen que les «famílies arc de Sant Martí» han de gaudir dels mateixos drets de reagrupació familiar que aquelles constituïdes per parelles heterosexuals.

La discriminació soferta per la comunitat LGBTIQ a Polònia i Hongria preocupa en el PE, que anima la Comissió a utilitzar els instruments al seu abast (procediments d'infracció, mesures provisionals i eines pressupostàries) contra aquests països.