skip to content
 
 
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
16/11/2020

Aquesta setmana, al Parlament Europeu (16 – 22 de novembre)

La situació dels drets fonamentals a la UE, la lluita contra el crim organitzat, els detalls de l’acord sobre el pressupost a llarg termini de la UE, els avançaments del Fons de Solidaritat a certs països (inclosa Espanya) per a ajudar contra la COVID i els desastres naturals són alguns dels temes destacats de la setmana. A més, dimarts el president Sassoli mantindrà una reunió telemàtica amb el vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias.

Drets fonamentals a la UE. La comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d’Interior té previst adoptar l’informe anual (2018-2019) sobre la situació dels drets fonamentals a la UE, del qual Maite Pagazaurtundúa (Renew) i Diana Riba (Verds/ALE) són ponents a l’ombra pels seus respectius grups.

Dimarts 17 de novembre.

Terrorisme, crim organitzat i ciberseguretat. La comissió de Llibertats també debatrà amb la comissària d’Afers d’Interior, Ylva Johansson, i la presidència alemanya les eines de la Unió Europea per a lluitar contra el terrorisme, el crim organitzat i les ciberamenaces en vista dels darrers atacs terroristes. Entre els possibles temes de l’agenda hi ha la necessitat de millorar l’intercanvi d’informació policial, en particular l’ADN, les empremtes dactilars i les dades de matriculació de vehicles.

Dilluns, 16 de novembre. 

Pressupost a llarg termini de la UE. L’equip negociador del Parlament sobre el Marc Financer Pluriennal (MFP) i els Recursos Propis informarà la comissió de Pressupostos sobre l’acord polític assolit amb la presidència alemanya el 10 de novembre. El Parlament va complir els objectius d’assegurar els reforços dels principals programes de la UE, va obtenir un calendari legalment vinculant per a la introducció de nous recursos propis i va reforçar el paper de l’autoritat pressupostària.

Dilluns 16 de novembre. 

Ajuts de la UE per a COVID i desastres naturals. La comissió de Pressupostos vota un proposta per a pagar avançaments del Fons de Solidaritat a diversos països, entre els quals Espanya, per a fer front a l’emergència sanitària.

Dilluns 16 de novembre. 

Preparatius de la sessió plenària. Els grups polítics es prepararan per a la sessió plenària del 23 al 26 de novembre, en la qual els eurodiputats debatran i votaran sobre la llibertat dels mitjans de comunicació i la manera de protegir els periodistes a Europa i abordaran el tema de la incitació a l’odi i la desinformació. També debatran i votaran sobre una nova estratègia industrial per a Europa; sobre la garantia de la seguretat dels productes, i sobre la lluita contra la manca d’habitatge. Durant la propera sessió, els eurodiputats debatran les conseqüències de la COVID-19 en la política exterior i en el sistema de Schengen.

Agenda del President. Dimarts el president del PE, Sassoli, mantindrà una reunió a distància amb Pablo Iglesias, vicepresident del govern espanyol.